Vrolijke opening van de Vindplaats

Op woensdag 11 oktober 2017 wordt de Vindplaats op het Brederodebolwerk geopend. Dat wordt – in aanwezigheid van zo’n vijftig kinderen van de Sint Willibrordusschool – een vrolijk gebeuren.

Om 10.00 uur gaan de kinderen van groep 4 en 5 van Basisschool Sint Willibrordus op speurtocht naar de nieuwe aanwinst op de Hulster stadswallen. Op het Brederodebolwerk staat hen een feestelijke happening te wachten. Wethouder Diana van Damme – Fassaert zorgt daar omstreeks 10.45 uur voor een knallende opening van de Vindplaats.

De officiële opening wordt mede georganiseerd door de Wijkraad Binnenstad.

Wat gaan we vinden?
De Vindplaats op het Brederodebolwerk - achter de Keldermanspoort - wordt een bijzondere speel- en ontmoetingsplek voor kinderen, maar zeker ook een amusante plek voor volwassenen. Zowel voor inwoners als bezoekers wordt het Brederodebolwerk een leuke plaats om te vertoeven en bezig te zijn.

De Vindplaats is als het ware een plek waar archeologische vondsten bovengronds zijn gehaald. De kinderen beleven er al spelend onderdelen van de historie van Hulst. Centraal staat de Spaanse bezetting van Hulst. Er is in de Tachtigjarige Oorlog flink gevochten tussen de Spanjaarden en de Staatsen om Hulst in handen te krijgen. De Hulster stadswallen kennen een lang verleden en dragen heel wat geheimen met zich mee.

De Vindplaats is echt een unieke speeltuin. Geen standaard toestellen uit een catalogus. Alle onderdelen van de Vindplaats zijn stuk voor stuk speciaal voor dit project gemaakt. Dat is gedaan door het lokale bedrijf PVB Zeeland uit Hulst. Zij hebben daarmee ruime ervaring. Ook voor bijvoorbeeld de Efteling en Plopsaland hebben zij het nodige gemaakt.

Om de beleving van de Hulster historie een extra impuls te geven, komt er ook een interactieve kanonskogel (audiobol), die op verrassende wijze informatie verstrekt.

Versterk de Vesting
Het project komt voort uit de wens van Wijkraad Hulst Binnenstad om een extra speellocatie te realiseren in de binnenstad van Hulst, waarbij de beleving van de stadswallen centraal staat. Deze wens - in combinatie met het project Versterk de Vesting waar de gemeente Hulst zich sterk voor maakt - hebben geleid tot de realisatie van de Vindplaats.

Voor het totaalproject Versterk de Vesting is een subsidie aangevraagd bij het Europese POP3/LEADER-programma.