Wat vond men van Wmo-hulp?

De gemeente Hulst wil graag weten hoe haar inwoners de Wmo-hulp ervaren. Daarom ontvangen zo’n 500 mensen een brief van de gemeente met daarbij een enquête.

De brieven worden – steekproefsgewijs - gestuurd aan inwoners die in 2016 hulp of ondersteuning kregen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hen wordt gevraagd de vragen te beantwoorden. Dit kan door het invullen van de enquête die ze ontvangen of online.

Zo wordt onder andere gevraagd met wie er contact is geweest ivm de Wmo-hulp; hoe snel men werd geholpen en hoe men werd bejegend; of er gebruik werd gemaakt van een cliëntenondersteuner; wat voor hulp men ontving en hoe de kwaliteit daarvan was en of men tevreden was.

Mensen die een enquête van de gemeente hebben ontvangen worden gevraagd om deze in te vullen. Hiermee wordt bijgedragen aan het verder optimaliseren van de Wmo-hulp en ondersteuning.

Het onderzoek wordt voor de gemeente Hulst uitgevoerd en verwerkt door het Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. De antwoorden worden automatisch en anoniem verwerkt.