Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkiezingen 23 mei 2019

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 751 afgevaardigden, waarvan 26 namens Nederland. Het Europees Parlement (EP) wordt sinds 1979 om de vijf jaar via rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen en weet zich langzaam maar zeker een steeds sterkere positie te verwerven.

De verkiezingen voor het huidige parlement zijn op 22 mei 2014 gehouden. De volgende verkiezingen zijn in mei 2019. In Nederland is dat op donderdag 23 mei 2019.


Deelnemende partijen
Kiesgerechtigden
Stembureaus
Identiteitsbewijs verplicht
Volmacht
Uitslag
Publicatieborden verkiezingsaffiches

 

Op wie kunt u stemmen?
Er nemen 16 partijen deel aan de Europees Parlementsverkiezing op 23 mei 2019.  Dit maakte de Kiesraad, centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing, bekend op maandag 15 april in een openbare zitting.

1.Democraten 66 (D66)
2.CDA - Europese Volkspartij
3.PVV (Partij voor de Vrijheid)
4.VVD
5.SP (Socialistische Partij)
6.P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
7.ChristenUnie-SGP
8. GROENLINKS
9.Partij voor de Dieren
10. 50 PLUS
11. JEZUS LEEFT
12. DENK
13. De Groenen
14. Forum voor Democratie
15. vandeRegio & Piratenpartij
16. Volt Nederland

 

Kiesgerechtigden & stempassen
Uiterlijk 9 mei 2019 heeft iedere kiesgerechtigde zijn/haar stempas voor deze verkiezingen in de brievenbus. Niet iedereen ontvangt een stempas en mag stemmen. U moet aan verschillende voorwaarden voldoen om op donderdag 23 mei 2019 te mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees parlement.

Deze voorwaarden zijn:
- beschikken over de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie;
- achttien jaar of ouder zijn;
- niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Heeft u op 9 mei 2019 geen stempas ontvangen en meent u daar wel recht op te hebben? Neem dan contact op met het Verkiezingsbureau van de gemeente Hulst op tel. 14 0114.

Bent u uw stempas kwijt of hebt u nooit een stempas ontvangen? Vraag dan via dit formulier (Model J8) een vervangende stempas aan. Dat kan tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 - 12.00 uur.

Wilt u stemmen in een andere gemeente dan de gemeente Hulst? Vraag dan een kiezerspas aan via dit formulier (Model K6). Dit kan tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 - 12.00 uur.

Niet-Nederlandse inwoners van de gemeente Hulst, konden zich in Nederland laten registeren als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement.  Deze registratie moest gebeuren uiterlijk dinsdag 9 april 2019 (= 44 dagen voor de datum van stemming).

In de gemeente Hulst zijn voor de verkieizng van het Europees Parlement 2019 in totaal 20.668 kiesgerechtigden.


Stembureaus
Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst hun stem uitbrengen.
In totaal zijn er vijftien stembureaus in de gemeente Hulst. In de dorpskernen is er in het gemeenschapscentrum / dorpshuis een stembureau. Hulst telt vier stembureaus, namelijk het Stadhuis, De Blaauwe Hoeve, het Reynaertcollege (locatie Gildenstraat) en Den Dullaert.

De stembureaus zijn op 23 mei 2019 geopend vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur.

Bij het stembureau in het stadhuis te Hulst komt op 23 mei 2019 een “stem & ride”-zone. Mensen die even snel hun stem willen uitbrengen, kunnen dit dan zonder eerst een parkeerkaartje te moeten halen. De “stem & ride”-zone is op 23 mei 2019 met borden aangeduid.
Bij de andere veertien stembureaus kan gratis worden geparkeerd. Overigens blijft een wandelingetje naar een stembureau een gezonde en milieuvriendelijke keuze.


Identiteitsbewijs verplicht
Als u op 23 mei 2019 gaat stemmen, neemt u dan – naast uw stempas - ook uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee. Het is bij deze verkiezing verplicht u te identificeren. Als u namens iemand anders gemachtigd bent om zijn/haar stem uit te brengen, moet u tevens een kopie van het identiteitsbewijs van die betreffende persoon bij u hebben.


Volmacht
Als u zelf op 23 mei 2019 niet naar het stembureau kunt komen, kunt u toch stemmen. Dit kan middels een volmacht. U kunt dan een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u door uw stempas aan die kiezer over te dragen, tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De gemachtigde kan de volmacht alleen gelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

Als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Hulst woont, kan dat via dit formulier (Model L8). Dit formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Voor nadere informatie over het stemmen bij volmacht kunt u terecht op tel. 14 0114.


De uitslag
Om 21.00 uur sluiten alle vijftien stembureaus in de gemeente Hulst hun deuren. Dan begint het tellen van de stemmen onder leiding van de voorzitter van het stembureau. Zodra deze klus is geklaard, worden de resultaten naar het stadhuis gebracht.

De Nederlandse overheid houdt zich aan de regels van de Europese Commissie voor het bekendmaken van de verkiezingsuitslag. De (voorlopige) uitslagen mogen niet eerder bekend worden gemaakt dan dat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden. Twee dagen na de stemming maken de twintig hoofdstembureaus de uitslag bekend per kieskring. De Kiesraad stelt de officiële uitslag enkele dagen later vast in een openbare zitting.

De voorlopige uitslag van de verkiezingen in de gemeente Hulst wordt toegevoegd op deze pagina – op maandag 27 mei 2019.


Publicatieborden verkiezingsaffiches
De publicatieborden voor de verkiezingen zijn geplaatst op de volgende locaties:

Hulst: Stationsweg, Grote Markt, Dubbele Poort, Glacisweg (kruising met Zoutestraat) en Sportlaan
Sint Jansteen: Geslechtendijk (nabij Baronieplein)
Clinge: 's-Gravenstraat (op dorpsplein)
Heikant: Julianastraat (nabij 't Heike)
Nieuw Namen: kruising Hulsterloostraat/Hombachstraat
Graauw: Dorpsstraat (nabij parkeerterrein)
Kloosterzande: Poolsplein (nabij molen) en Marijkeplein
Vogelwaarde: kruising Bossestraat/Julianastraat en kruising Bossestraat/Schoolstraat
Terhole: Notendijk (nabij dorpshuis)
Hengstdijk: Sint Josephstraat (nabij parking)
Ossenisse: Lageweg (nabij parkeervakken)
Walsoorden: Walsoordensestraat (bij glasbak)
Lamswaarde: Jacobus de Waalstraat (nabij pastorie)


Wel moet rekening gehouden worden met de volgende richtlijnen:
•    Verkiezingsreclame van de partijen wordt enkel aangebracht op de door ons voorziene borden (niet op of aan verlichtingspalen, bushokjes enz.)
•    Per partij is er ruimte voor één affiche op A2-formaat (420 x 594 mm)
•    Enkel de voorkanten van de borden worden gebruikt!
•    Er worden enkel posters geplakt met behangplaksel. Ter bescherming van de coating van de borden wordt gevraagd om geen stickers of andere zelfklevende zaken te gebruiken. Partijen die zich daaraan niet houden zullen een rekening krijgen voor de verwijdering van de posters en aanbrengen van een nieuwe coatinglaag.
•    Gelieve bij het plakken geen ladders tegen de borden te plaatsen.

 

 

Verkiezing Europees Parlement