Afvalinzameling

Het huishoudelijk afval wordt in de gemeente Hulst gescheiden ingezameld. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen restafval, GFT-afval en papierafval. Per afvalsoort is er een aparte rolemmer:

Grijs = restafval

Groen = groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)

Blauw = papier en karton

De rolemmer mag niet meer wegen dan 70 kg. Op de inzameldag kunnen de rolemmers vanaf 7.00 uur aan de straat worden gezet. Eerder is niet toegestaan.

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) zorgt voor het legen van de rolemmers in de gemeente Hulst. Voor vragen over de afvalinzameling kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.

De zwarte en de groene rolemmer worden volgens een vast routeschema tweewekelijks geleegd. De blauwe rolemmer wordt éénmaal per maand geleegd. Wanneer welke rolemmer op uw adres wordt geleegd, kunt u vinden in de afvalkalenders.

De ZRD verstrekt ook de rolemmers. De rolemmers behoren bij de woning en moeten dus bij verhuizing worden achtergelaten. Voor vragen over rolemmers kunt u terecht bij de ZRD op tel. 0900-4433333.

 

imzameling rolemmers