Nieuw afvalbeleid

Op 9 november 2017 besloot de gemeenteraad van Hulst de afvalinzameling in de gemeente Hulst te wijzigen. Hieraan ligt de opdracht van de landelijke overheid aan de gemeenten ten grondslag. De opdracht houdt in dat de hoeveelheid restafval terug moet worden gebracht naar maximaal 100 kilo per persoon per jaar. Daarnaast moet 75% van het afval worden gescheiden.
Deze doelstellingen moeten in 2020 zijn gerealiseerd. Om dat te kunnen bereiken en om de kosten voor afvalinzameling binnen de perken te houden, is besloten om de afvalinzameling in de gemeente Hulst te wijzigen.
De wijzigingen afvalinzameling gaan in januari 2018 in.

De gemeenteraad besloot het volgende:
1. Inzameling plastic & drankkartons zowel huis-aan-huis als via oranje inzamelcontainers.
Door het huis-aan-huis inzamelen wordt de drempel om plastic en drankkartons te scheiden van het restafval verlaagd. Dit afval wordt één keer in de twee weken huis-aan-huis opgehaald. Het kan worden aangeboden in plastic zakken. Deze zakken worden gratis door de gemeente aangeboden.
2. Extra groene rolemmer voor huishoudens met veel groente, fruit- en tuinafval (GFT) én GFT-scheidingsbakje voor in de keuken voor alle huishoudens.
3. Inzameling oud papier & karton continueren zoals het nu is.
4. Vergroten bewustwording over het nut en de noodzaak van het scheiden van afval (extra communicatie).
5. Inzameling restafval één keer per vier weken (ipv één keer per twee weken).

Door de voorgenoemde acties en aanpassingen wordt de hoeveelheid restafval aanzienlijk minder. Daardoor kan de frequentie waarmee de grijze rolemmers worden geleegd, worden verlaagd. Door de grijze rolemmers minder vaak te legen, worden mensen gestimuleerd om het afval beter te scheiden. Voor een oplossing voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal wordt gezorgd – daar waar nodig maatwerk.

Invoering & communicatie
De gemeenteraad heeft het besluit genomen op 9 november 2017. De invoering vindt plaats vanaf 1 januari 2018. Dat wordt nu verder voorbereid. Nadere communicatie - met alle ins/outs - over invoering nieuwe afvalinzameling volgt spoedig.