Crisisnoodopvang asielzoekers

De gemeente Hulst gaat crisisnoodopvang voor asielzoekers organiseren. In de themazaal van zwembad Reynaertland aan de Kreekzoom worden 35 asielzoekers opgevangen. Deze asielzoekers komen zo spoedig mogelijk na 1 oktober en blijven vooralsnog drie maanden in Hulst, tot en met 31 december 2022.

De afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers in Nederland nog verder onder druk komen te staan. Het Rijk heeft daarom besloten het aantal crisisnoodopvangplekken te verhogen. Via de voorzitters van de Veiligheidsregio’s is gevraagd om per regio 450 crisisnoodopvangplekken te realiseren. Binnen Zeeland is geen locatie voor 450 mensen beschikbaar. Daarom is gekeken naar een aantal kleinere locaties.

Locatie
In Hulst wordt een crisisnoodopvang voor asielzoekers ingericht in de themazaal van zwembad Reynaertland. De komende weken wordt hard gewerkt om de locatie in te richten. Er worden slaapplekken, eetgelegenheid en sanitaire voorzieningen geplaatst. Voor de veiligheid van zowel de asielzoekers als de bewoners in de omgeving is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Het zwembad blijft tijdens de opvang normaal toegankelijk.

Duur van de opvang
De crisisnoodopvanglocatie openen we zo snel als mogelijk na 1 oktober. Zodra de locatie gereed is, kunnen asielzoekers opgevangen worden. De crisisnoodopvang blijft vooralsnog 3 maanden in Hulst, tot 31 december 2022. Daarna stromen de asielzoekers door naar reguliere opvangplekken of andere crisisnoodopvang elders. Het zou kunnen dat de periode van 3 maanden nog wordt verlengd. Of dat gebeurt, hangt af van de ontwikkelingen met de aantallen en de doorstroming van asielzoekers. Als er meer ruimte beschikbaar komt in Ter Apel en de azc’s, is er minder crisisnoodopvang nodig.

Bed, bad, brood
In de crisisnoodopvang moet de gemeente zorgen voor “bed, bad en brood”. Dit wordt met hulp van het Rode Kruis, betrokken (hulp)diensten en eventuele vrijwilligers geregeld.
Er zullen huisregels gelden in en om het zwembad Reynaertland. Deze worden in meerdere talen uitgereikt. Gemeente, politie, beveiliging, medewerkers van de locatie en vrijwilligers zien erop toe dat die worden nageleefd. De asielzoekers hoeven niet binnen te blijven en zijn vrij om naar buiten te gaan.

Informatiebijeenkomst
Op maandag 26 september organiseren we een informatiebijeenkomst over de crisisnoodopvang voor omwonenden in zwembad Reynaertland. De bijeenkomst start om 19.30 uur.
De direct omwonenden en bedrijven in de buurt van de opvanglocatie zijn per brief geïnformeerd.

Veel gestelde vragen
Heeft u vragen? Kijk op de pagina Veel gestelde vragen.

Heeft u nog andere vragen?
Staat het antwoord op uw vraag niet bij de Veel gestelde vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0114 of mail naar info@gemeentehulst.nl. Wij richten op dit moment een informatiepunt in dat tijdens de opvangperiode ook buiten kantooruren bereikbaar zal zijn. Zodra dit geregeld is, publiceren wij dat op deze pagina.