Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geregistreerd partnerschap, melding

Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u hier van een melding maken. U maakt de melding in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap aan wilt gaan.

Een ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U maakt de melding minstens 2 weken van tevoren. De melding is 1 jaar geldig.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een geregistreerd partnerschap zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan.
  • U bent niet getrouwd en staat ook niet geregistreerd als partner.
  • U en uw partner zijn geen directe familie van elkaar. Ouders mogen niet met hun kinderen trouwen en grootouders niet met hun kleinkinderen. Ook broers en zussen mogen dit niet, zelfs al zijn ze elkaars halfbroer of halfzus.
  • Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
  • Een van de 2 partners moet Nederlander zijn of in Nederland wonen. 

Huwelijksbeletsel:

Bloedverwantschap aanstaande echtgenoten in 3e of 4e graad in de zijlinie vormt een huwelijksbeletsel. (b.v. oom en nicht of neef en nicht). Van genoemd huwelijksbeletsel is geen sprake als beide echtgenoten onder ede verklaren dat zij vrijelijk hun toestemming geven tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Hulst.

Kosten

De melding van het geregistreerd partnerschap is gratis. De kosten voor een akte van registratie van een partnerschap zijn € 13,80.

Aanvraag

U maakt de melding van een geregistreerd partnerschap bij de gemeente waar u het gereistreerd partnerschap aan wilt gaan.

Aanpak

De gemeente kan onder andere vragen om:

  • geboortebewijs
  • geldig identiteitsbewijs
  • afschrift basisregistratie personen (BRP) met daarin een verklaring burgerlijke staat en nationaliteit
  • de gegevens van de getuigen

Welke gegevens de gemeente van u nodig heeft, verschilt per stel. Neem daarom altijd contact op met de gemeente. Zij kunnen u precies vertellen wat u mee moet nemen.