Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Basisonderwijs, dag- en gastouderopvang en BSO open

Het onderwijs en de kinderopvang waren vanwege de coronamaatregelen tijdelijk gesloten. Stapsgewijs worden zij heropend.

 

In de periode van 11 mei 2020 t/m 05 juni 2020 zijn de basisscholen in het primair onderwijs beperkt open; Kinderen gaan ongeveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren. Daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders/ verzorgers over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat in deze zelfde periode 100% open.

 

De dag- en gastouderopvang zijn in deze periode op een reguliere wijze open. De buitenschoolse opvang (BSO) is beperkt open; Kinderen kunnen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. De BSO volgt daarbij de schooltijden.

 

Vanaf maandag 08 juni 2020 gaan zowel de basisscholen als de BSO weer terug open.

 

De middelbare scholen mogen vanaf dinsdag 02 juni 2020 weer open. Leerlingen en onderwijspersoneel dienen onderling 1,5 meter afstand te houden. In de praktijk zal dit betekenen dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn. Scholen informeren ouders/verzorgers over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

 

Vanaf 15 juni 2020 beginnen het MBO, het HBO en de universiteiten. Ze gaan nog niet helemaal open; zij starten bijvoorbeeld met de examens en praktijklessen.

 

Ouders worden opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen.

 

Meer informatie vindt u op de website Kind in Zeeuws-Vlaanderen.

https://www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl/

 

Ook op de website van de Rijksoverheid staat de nodige informatie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

 

Tips over hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus en het terug naar school en opvang te gaan zijn te vinden op de website van het Nederlands Jeugd Instituut en Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Kinderen-voorbereiden-op-teruggaan-naar-school

 

https://www.jeugdengezinzeeuwsvlaanderen.nl/