Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bericht burgemeester Jan-Frans Mulder

Beste mensen,
Beste inwoners en ondernemers van de gemeente Hulst,

Onze wereld ziet er even heel anders uit. Wat vorige maand nog heel belangrijk leek, is nu even minder interessant. De rijksoverheid heeft vergaande maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. In Nederland – dus ook in Hulst – gelden die maatregelen.  Deze hebben gevolgen voor iedereen.  Als uw burgemeester doe ik een dringend beroep op iedereen: Hou u aan de maatregelen! Op die manier krijgt het coronavirus zo min mogelijk kans zich te verspreiden. De maatregelen gelden tot en met 6 april 2020. U kunt ze hier lezen: www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Let alstublieft samen goed op onze ouderen, kwetsbare inwoners en eenzame mensen. Gelukkig zien we op veel plaatsen in onze gemeente hartverwarmende initiatieven. Dat doet me grote deugd.
Hulst is een actieve gemeente, met veel vrijwilligers en grote gemeenschapszin. Nu het openbare leven min of meer tot stilstand komt, zijn we op elkaar aangewezen.  Laat ons voor elkaar klaar staan en elkaar steunen. Vergeet daarbij ook bijvoorbeeld onze ondernemers niet. Ook vele van hen gaan een lastige tijd tegemoet. Dat heeft ook grote impact op gezinnen en personeelsleden. Gelukkig zien we ook dat vele ondernemers creatieve oplossingen oppakken .

Gebruik vooral uw gezond verstand en blijf rustig. Zo is gebleken dat er geen reden om te gaan hamsteren in de supermarkten. Er zijn producten genoeg. De bevoorrading verloopt gelukkig goed.

Iedereen die getroffen is door het virus, wens ik een spoedig herstel. Voor al degene in de zorg – en ook voor zij in vitale functies - die hard aan het werk zijn, heb ik grote waardering en respect. Ik hoop dat zij ook goed op zichzelf passen tijdens hun werkzaamheden. Houd u ook een oogje op hen alstublieft.

Beste mensen, laat ons samen onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen opvolgen. Zo verkleinen we samen de verdere verspreiding van het virus. We moeten het samen doen! Samen komen we op een goede manier door deze bijzondere en lastige periode heen, daar ben ik van overtuigd. Inulst zijn we er voor elkaar en dragen we deze moeilijke tijd samen.

Via onze website en sociale mediakanalen houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Burgemeester van Hulst,
Jan-Frans Mulder

Burgemeester