Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ruimte voor sport

Ook voor sport komt er steeds meer wat ruimte. Momenteel houdt die ruimte het volgende in:

Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
De regel dat jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar daarbij 1,5 meter afstand moeten houden, vervalt op 1 juni 2020.
Voor iedereen vanaf 19 jaar geldt dat er kan worden in de buitenlucht – maar daarbij moet de 1.5 meter afstand wel in acht worden gehouden.

Sportwedstrijden blijven voorlopig nog niet toegestaan.  Ook het gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches is nog niet toegestaan.

De gemeenten heeft afspraken gemaakt met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Dit is gebeurd aan de hand van de adviezen en richtlijnen van Vereniging Sport en Gemeenten en het NOC*NSF. Deze zijn afgestemd met het RIVM en VWS.

Als de ontwikkelingen het toelaten, kunnen mogelijk ook de sportscholen en fitnesclubs vanaf 1 juli 2020 worden geopend.
Datzelfde geldt voor de sport- en verenigingskantines. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni 2020. Dan wordt ook weer gekeken naar wat kan en nog niet kan als het gaat om overige binnensporten.

 


Sporten