Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Evenementenvergunningen vervallen

In Nederland heeft de rijksoverheid diverse maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden ook voor de gemeente Hulst. Ook op evenementen hebben ze effect. Alle evenementen zijn tot 1 juni 2020 afgelast. Er kan geen gebruik gemaakt worden van eerder verleende evenementenvergunningen. Die komen te vervallen.

Nieuwe datum
De datum van een evenement kan wel verschoven worden, hiervoor kan door de organisator een nieuwe datum aangevraagd worden bij de gemeente Hulst. Omdat dit voor verschillende organisaties van toepassing zal zijn, worden de nieuwe data geïnventariseerd. Deze worden besproken en zo spoedig mogelijk aan de organisators teruggekoppeld. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de afwegingen die moeten worden gemaakt, kan dit enige tijd duren.
De gemeente Hulst doet er alles aan om zoveel mogelijk (geannuleerde) evenementen later dit jaar te kunnen laten plaatsvinden. Concrete toezeggingen kunnen daar helaas nog niet over worden gedaan. Het coronavirus zorgt momenteel bijna dagelijks voor veranderen.
Informatie over het coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.zeelandveilig.nl/coronavirus

a