Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Faciliteren in online volgen van onderwijs

Sinds de maatregelen van de overheid zitten alle kinderen thuis en wordt er op afstand les gevolgd. Les volgen gebeurt online, via de laptop of iPad.

Wanneer uw kind niet over een laptop of iPad beschikt om zo online les te kunnen volgen, dient u contact op te nemen met de school waar uw kind onderwijs volgt. De school kan dan een laptop of iPad in bruikleen verstrekken.
Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen. Zij zijn bereikbaar op dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op tel. 06-57933717 of via leergeldterneuzen@live.nlLaptop