TOZO 4

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO 3)? U kunt een verlenging van de TOZO-uitkering aanvragen (Tozo 4). Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging van TOZO?
Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 april nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende TOZO-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?
U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden; april, mei en juni 2021. De verlenging kan ingaan op 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 1 juli 2021.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?
TOZO 4 gaat in per 1 april. In mei kunt u nog voor de maand april aanvragen en in juni voor de maand mei. Vanaf 1 juli kunt u geen TOZO meer aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?
Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden ook voor TOZO 4. Onder deze tekst hebben we de voorwaarden voor u nog eens op een rijtje gezet.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?
U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de TOZO-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Voor de ondernemers die afgelopen maanden geen TOZO hebben ontvangen geldt dat ze een volledige aanvraag moeten indienen. Dit stelt ons in de gelegenheid beter te toetsen of u recht heeft op de uitkering.

Aanvraagformulier bedrijfskrediet

Aanvraagformulier levensonderhoud

Aanvraagformulier verlenging

Voorwaarden TOZO:

- u bent 18 jaar of ouder

- voor de uitkering levensonderhoud geldt dat u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt

- voor de lening bedrijfskapitaal geldt dit laatste leeftijdscriterium niet

- u bent Nederlander of daarmee gelijk gesteld

- u woont in de gemeente Hulst

- u voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u in 2019 minimaal 1225 uur in of aan de onderneming werkte. (dit is incl. administratie, acquisitie en scholing)

- u hebt de volledige zeggenschap over het bedrijf. Voor een DGA van een B.V. geldt dat hij minimaal 50% van de aandelen moet bezitten.

- u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf

TONK
Naast de TOZO is voor u wellicht ook de TONK interessant. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit zijn vaste lasten die u heeft voor uw huur- of koophuis en voor gas, water, licht. Voor meer info klik hier. Een uitkering TOZO om te voorzien in uw levensonderhoud staat een aanvraag TONK niet in de weg.