Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TOZO betreft een tijdelijk regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers om de klap van de inkomstenderving naar aanleiding van het coronavirus op te vangen. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

1.    Maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor levensonderhoud
2.    Eenmalig bedrijfskapitaal (een lening) tot maximaal 10.157 euro.

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Met de regeling kunnen zelfstandig ondernemers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de Bbz wordt deze regeling uitgevoerd door de afdeling Samenleving van de gemeente Hulst.

WIE KOMT IN AANMERKING?
Aan de uitkering zijn een aantal voorwaarden verbonden:
•    u bent gevestigde zelfstandige;
•    u woont in de gemeente Hulst;
•    u bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd;
•    u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
•    het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
•    uw bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
•    u bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).

REGISTREREN
Zelfstandig ondernemers die een beroep willen doen op deze regeling kunnen zich melden bij de gemeente. U kunt zich bij ons registreren voor het aanvragen van inkomensondersteuning door het volgende formulier in te vullen.
Wij nemen vervolgens contact met u op zodra wij meer duidelijkheid hebben van de Rijksoverheid. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) verwachten dat er per 1 april 2020 aanvragen in behandeling genomen kunnen worden.


VERSCHIL MET REGULIERE AANVRAAG BBZ?
Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:
•    De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
•    Daarmee wordt binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat dertien weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt
•    De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand (netto)
•    Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
•    De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets
•    Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
•    Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd
 
Zie hier voor meer informatie voor ondernemers op onze website.

Let op:
De afdeling Samenleving van de gemeente Hulst is -op dit moment- in afwachting van een nadere uitwerking van deze maatregelen door het ministerie. Zodra er meer bekend is, volgt er meer informatie over de afhandeling van de Bbz-aanvragen. Dit wordt te zijner tijd via de diverse gemeentelijke communicatiemiddelen gecommuniceerd.

g