Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Effecten coronamaatregelen in grensstreek

Enkel mensen die een essentiële verplaatsing maken, kunnen de grens met België passeren. Mensen waarbij sprake is van woonwerkverkeer, hebben een werkgevers verklaring nodig. Wat de Belgische overheid onder essentiële verplaatsingen verstaat, kun u lezen op de website van het Belgische crisiscentrum.
Er kan een vignet worden aangevraagd.

Reizen van de ene locatie in Nederland naar de andere locatie in Nederland via België is niet toegestaan. Dit met uitzondering van personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen, die een werkgerelateerde reisbeweging maken.  Zij moeten ook beschikken over het vignet.

Grensblokkades
De Belgische overheid heeft op 23 maart 2020 ook op diverse grensovergangen in de gemeente Hulst blokkades aangebracht. Dit doen zij om te kunnen toezien op het grensverkeer - in verband met de Corona-maatregelen. Enkel mensen die een essentiële verplaatsing maken, mogen de grens passeren.
In de gemeente Hulst zijn nog drie grensovergangen open:
 - Nieuw Namen / Kieldrecht
 - Clinge / De Klinge
 - Kapellebrug
 Ook de overgang in Koewacht is nog open.
Let wel: Deze zijn enkel open voor essentiële verplaatsingen (oa woon/werkverkeer).
Op de locaties waar blokkades zijn aangebracht, kunnen geen auto’s en dergelijke meer passeren. Voetgangers en fietsers wel - mits zij voorzien zijn van de vereiste verklaring / vignet.

Vignet
Informatie over het vignet vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Informatie over maatregelen in België: Veel gestelde vragen over maatregelen in België

Grens