Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ruimte voor sport voor kinderen & jeugd

Op 21 april 2020 kondigde de rijksoverheid aan dat voor kinderen en jongeren er iets meer ruimte zou komen. Die ruimte houdt in:
•    Kinderen en jongeren krijgen meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
•    Kinderen tot en met 12 jaar kunnen -onder begeleiding - samen buiten sporten.
•    Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen - onder begeleiding - buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

De gemeenten maakt hierover afspraken maken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Dit gebeurt aan de hand van de adviezen en richtlijnen van Vereniging Sport en Gemeenten en het NOC*NSF. Deze zijn afgestemd met het RIVM en VWS.

In de gemeente Hulst zijn de eerste clubs/organisatie op woensdag 6 mei 2020 weer van start gegaan met sportactiviteiten voor kinderen en jeugd. Deze verenigingen hebben allemaal een protocol opgesteld dat door de gemeente Hulst is goedgekeurd. Op deze wijze kan op een veilige, verantwoorde en gezonde wijze worden begonnen met sporten door de jeugd en jongeren.

De terrassen van de sportverenigingen mogen tot nader order niet worden gebruikt. Deze accommodaties hebben als hoofddoel het organiseren van (sport)activiteiten. Omdat bij deze accommodaties het verstrekken van (alcoholische) drank op de terrassen een nevendoel heeft, wordt dit niet toegestaan.


Hockey