Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vergaderingen raadscommissies geannuleerd

Op donderdag 16 april 2020 staat de eerstvolgende reguliere vergadering van de gemeenteraad van Hulst op de agenda. Gebruikelijk is dat de raadsvergadering wordt voorbereid in de vergaderingen van de verschillende raadscommissies. De raadscommissies stonden gepland op 30 en 31 maart en 1 en 2 april 2020. Deze vergaderingen gaan – met het oog op de maatregelen in verband met het coronavirus - niet door.

De voorlopige agenda van de raadsvergadering wordt vastgesteld in het presidium. Het overleg van het presidium staat op de agenda op woensdag 8 april 2020. Of en hoe deze vergadering van het presidium gaat plaatsvinden is nu nog niet duidelijk. Daarover volgt later meer informatie. Hetzelfde geldt voor de raadsvergadering van donderdag 16 april 2020.

Voor meer informatie over deze vergaderingen, kan men zich wenden tot de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.