Basisinformatie Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen versimpelen. De Omgevingswet vervangt alle regels voor de leefomgeving. Denk aan de regels voor wonen, energie, wegen, milieu en water. In de Omgevingswet staat bijvoorbeeld wat je als inwoner mag bouwen of slopen. Of welke energiebesparende maatregelen je als ondernemer moet treffen.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over de Omgevingswet.

Waarom hebben we deze wet nodig?
In het verleden zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor onze leefomgeving. Deze losse regels staan nu vaak de ontwikkeling van nieuwe en duurzame initiatieven in de weg. Daarom worden al deze wetten en regelingen samengevoegd in één Omgevingswet. Deze wet zorgt ervoor dat de regels duidelijker zijn en dat er geen overlap is meer tussen de wetten. Bovendien wordt het voor gemeenten mogelijk om regels aan te passen aan de lokale situatie. In de Omgevingswet is ook veel aandacht voor participatie van inwoners en ondernemers.

Wat verandert er voor u?  
Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket.

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.