Omgevingsplan

De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een Omgevingsplan op te stellen. Hoe ziet de gemeente Hulst er in de toekomst uit? Dat gaat de gemeente vastleggen in het Omgevingsplan.  Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in de gemeente Hulst. In dit plan staat hoe de gemeente de leefomgeving wil ontwikkelen en beschermen. Het Omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan en zal stap voor stap worden opgebouwd. Wettelijk gezien heeft de gemeente hier tot en met 2029 de tijd voor. Tot die tijd wordt er gewerkt met een tijdelijke Omgevingsvisie.

In dit filmpje krijgt u meer uitleg over het Omgevingsplan.