Elektrische laadpalen

Elektrische auto’s zijn schoner, zuiniger en beter voor het milieu. Daarom biedt de gemeente Hulst mogelijkheden om laadpalen voor deze auto’s te realiseren op haar grondgebied. Het streven is om er voor te zorgen dat iedereen met een elektrische auto, deze kan opladen binnen een straal van 250 meter. De gemeente plaatst zelf geen palen en is geen eigenaar van laadpalen.

Geen laadpaal in de buurt?
Heeft of krijgt u als inwoner van de gemeente Hulst binnenkort een elektrische auto, maar is er geen laadpaal bij u in de buurt? U kunt dan zelf een laadpunt aanvragen. Uw elektrische of hybride auto moet wel tenminste 50 km of 9kWh accucapaciteit hebben. U kunt een laadpunt op de openbare weg enkel aanvragen als u geen mogelijkheid heeft om op uw eigen terrein een laadpunt te realiseren. Als er binnen een straal van 250 meter al een laadpaal aanwezig is, wordt er geen extra paal geplaatst.
Een overzicht van de reeds geplaatste laadpalen/punten vindt u op www.oplaadpalen.nl

In de binnenstad van Hulst gelden bijzondere regels. Daar kunnen – wanneer er behoefte aan is – enkel laadpunten worden gerealiseerd op de Grote Markt, het Oranjebolwerk, het Galgebolwerk, de Paardenmarkt en het ’s-Gravenhofplein.

De gemeente Hulst heeft voor het aanvragen en plaatsen van een laadpaal een overeenkomst met Aers Energy, Orange Charging en AgriSnellaad. Heeft u vragen over het aanvragen van een laadpunt dan kun u terecht op www.agrisnellaad.nl, www.orangecharging.com en www.aersenergy.nl .
Houd er rekening mee dat de procedure voor het plaatsen van een laadpaal achttien weken in beslag kan nemen. Bovendien geldt dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken.
Bij een aanvraag wordt steeds gezocht naar een logische, goed bereikbare plaats. De laadpaal wordt dus niet als vanzelfsprekend in de directe nabijheid van het woonadres van de aanvrager geplaatst.
Een laadpaal/punt in de openbare ruimte is te gebruiken door iedereen en is niet expliciet voor de aanvrager.

Laadpaal op eigen terrein
U kunt (als particulier of bedrijf) ook op uw eigen terrein een laadpunt realiseren. Het laden is dan meestal goedkoper dan het laden bij een openbare laadpaal. Daarnaast heeft u dan natuurlijk altijd uw laadpunt ter beschikking, wat bij een openbaar laadpunt niet altijd het geval is. Wilt u een laadpaal laten plaatsen op uw eigen terrein? Dan kunt u terecht bij de autodealer, leasebedrijf of installateur.

Extra laadpaal
Kunt u vaak niet terecht bij een openbare oplaadpaal? Neem dan contact met de gemeente Hulst via telefoonnummer 14 0114. De gemeente Hulst bekijkt dan de mogelijkheden voor de realisatie van een extra laadpaal.

Opladen met een laadpas
Iedereen kan de publieke laadpalen gebruiken. Daarvoor heeft u een laadpas nodig, die u kunt kopen bij een laadpasaanbieder. Laadpasaanbieders hebben verschillende abonnementen en tarieven waaruit u kunt kiezen. De laadpasaanbieder bepaalt en verrekent de kosten. Kijk voor een overzicht van aanbieders op www.oplaadpalen.nl

Elektrische laadpaalAers Energy