Betaald parkeren

In de Hulster binnenstad is het overal betaald parkeren. Dit gebied wordt omringd door de stadswallen en is aangeduid met verkeersborden. Buiten de stadswallen is het in Hulst overal gratis parkeren.

De betaald parkeertijden zijn:
maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
zondag van 12.00 tot 18.00 uur 

Het tarief bedraagt 1,30 euro per uur.
In de binnenstad moet ook op gehandicaptenparkeerplaatsen worden betaald.

Elke eerste zaterdag van de maand gratis parkeren
In de Hulster binnenstad mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden geparkeerd. De zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn:
3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december 2018.

Het toekennen van dagen waarop gratis kan worden geparkeerd in de Hulster binnenstad is onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid. Dat beleid werd in 2016 door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aanwijzen waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg met Ondernemersorganisatie Hulst Vestingstad.

Betaald parkeren binnenstad