Wegafsluitingen

ABSDALE - N258: t/m eind 2017
CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017
HEIKANT - Julianastraat en Emmabaan: 27 november t/m 1 december 2017
PAAL - Zeestraat t/m 24 november 2017
TERHOLE - Hulsterweg & Notendijk: 21 en 22 november 2017
SINT JANSTEEN - Wilheminastraat: t/m 28 november 2017
ABSDALE - Stellestraat: t/m 24 november 2017
ABSDALE - Tolweg: 27 november t/m 1 december 2017

 

ABSDALE - N258: t/m eind 2017

Bij Absdale is op de N258 een rotonde aangelegd. Die is door de Provincie Zeeland aangelegd uit oogpunt van verkeersveiligheid. Aanwezige kruispunten op provinciale wegen worden zoveel mogelijk omgebouwd tot rotondes. Zo dus ook  in Absdale.
Momenteel wordt ter plaatse de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden.

De rotonde is ten oosten van Absdale aangelegd. Na afronding van de werken verdwijnen drie onveilige kruispunten. De directe aansluitingen op de N258 van de Stellestraat, Plattendijk en Tolweg komen te vervallen.
Aansluitend op de aanleg van de rotonde wordt Absdale ingericht als 30 km zone. Dat werk start op 20 november 2017.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer – indien nodig – ter plaatse omgeleid. De aansluiting van de Absdaalseweg met de Riet- en Wulfsdijkweg en de Plattendijk is afgesloten voor doorgaande verkeer.

Voor meer informatie: www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258
Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van H4A op tel. 0115-471460.

 

ABSDALE - Stellestraat: t/m 24 november 2017

De Stellestraat te Absdale is tot en met circa vrijdag 24 november 2017 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de N258.
De Stellestraat wordt afgekoppeld van de N258. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om via de Stellestraat de N258 op te rijden. Via de nieuwe landbouwweg kan men vanaf de Stellestraat naar de rotonde bij Life & Garden rijden. Daar kan men dan de N258 op.

De Stellestraat wordt tot en met 24 november 2017 aangesloten op de parallelle landbouwroute.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Het werk wordt uitgevoerd door de Provincie Zeeland.
Voor meer informatie: www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258
Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van H4A op tel. 0115-471460.

 

ABSDALE - Tolweg: 27 november t/m 1 december 2017

Absdale wordt de komende tijd ingericht als 30 km zone. In verband hiermee worden de bebouwde kom grenzen verlegd. Ter hoogte van de nieuwe bebouwde kom grenzen worden verkeersdrempels aangelegd. Op de kruising Tolweg Oud Ferdinandusdijk wordt een verkeersplateau aangelegd. De aansluiting van de Tolweg op de N258 – aan de westelijke kant van Absdale – wordt verwijderd.
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt de Tolweg ter hoogte van De Bourgondiër afgesloten voor het doorgaande verkeer in de periode van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december 2017. Het is voor het doorgaande verkeer niet mogelijk Absdale via de oostzijde te bereiken.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Het werk wordt uitgevoerd door de Provincie Zeeland.
Voor meer informatie: www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258
Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van H4A op tel. 0115-471460.

 

CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017

In de Koningin Julianastraat, Prins Bernardstraat en Beatrixstraat zijn de rioolwerken afgerond.

Op dit moment worden de herbestratingswerkzaamheden uitgevoerd in de Prins Bernardstraat, Koningin Julianastraat en Beatrixstraat.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Naar verwachting neemt de realisatie van het totale project tot eind 2017 in beslag. Uiteraard spelen de weersverwachtingen een rol bij de uitvoering en planning van de werkzaamheden.

 

HEIKANT - Julianastraat en Emmabaan: 27 november t/m 1 december 2017

Vanaf maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december 2017 is een gedeelte van de Julianastraat en de Emmabaan te Heikant afgesloten voor het doorgaand verkeer.  Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de kruising Julianastraat/Heidestraat en de kruising Emmabaan/Zwingelweg.

Tijdens deze dagen wordt er ter plaatse door Delta gewerkt aan de waterleiding. In verband met die werkzaamheden is het afsluiten van het betreffende weggedeelte noodzakelijk.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

SINT JANSTEEN - Wilhelminastraat: t/m 28 november 2017

Op Sint Jansteen wordt in de Wilhelminastraat een rioolrenovatie uitgevoerd. In verband met deze werken moet een gedeelte van de straat worden afgesloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Burg. IJsebaertstraat en de Oude Drydijck/Martje van Wardje. Deze wegafsluiting is t/m dinsdag 28 november 2017. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

TERHOLE - Hulsterweg & Notendijk: 21 en 22 november 2017

Aan de Hulsterweg te Terhole wordt een rioolrenovatie uitgevoerd. In verband met de werkzaamheden aan de Hulsterweg is het nodig de Notendijk gedeeltelijk af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Hulsterweg en de Pastoor Boumanstraat. Dit weggedeelte is voor het verkeer afgesloten op dinsdag 21 november en woensdag 22 november 2017. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

PAAL - Zeestraat t/m 24 november 2017

In de Zeestraat te Paal moet de bestrating worden vervangen. Deze werken worden uitgevoerd tot en met 24 november 2017.

Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor het verkeer.

De weersomstandigheden kunnen een rol spelen bij de uitvoering en planning.

 

Wegafsluiting