Wegafsluitingen

ABSDALE - N258: t/m eind november 2017
CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017
HULST - Van Ceulenplein: t/m 22 september 2017
HULST – Zoutziedersstraat: 25 september t/m eind oktober 2017

 

ABSDALE - N258: t/m eind november 2017

Bij Absdale komt een rotonde. De Provincie Zeeland gaat die aanleggen uit oogpunt van verkeersveiligheid. Aanwezige kruispunten op provinciale wegen worden zoveel mogelijk omgebouwd tot rotondes. Zo dus ook  in Absdale.

De rotonde wordt ten oosten van Absdale aangelegd. Tussen de nieuwe rotonde en de rotonde bij Life & Garden komt aan de noordzijde van de N258 ook een landbouwweg en een vrij liggend fietspad. Na de aanpassingen verdwijnen drie onveilige kruispunten. De directe aansluitingen op de N258 van de Stellestraat, Plattendijk en Tolweg komen te vervallen.

Inmiddels is de tweede fase van het project in volle gang. Gedurende deze fase wordt voor het doorgaande verkeer gebruik gemaakt van een tijdelijke weg. De aansluiting van de Abdaalseweg met de Riet- en Wulfsdijkweg / Plattendijk is tijdens deze fase afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

De aanleg van de rotonde neemt in totaal circa vier maanden in beslag. Aansluitend op de aanleg van de rotonde wordt Absdale ingericht als 30 km zone.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer – indien nodig – ter plaatse omgeleid.

Voor meer informatie: www.zeeland.nl/verkeer-en-openbaar-vervoer/herinrichting-absdaalseweg-n258
Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van H4A op tel. 0115-471460.
 

CLINGE - Kon. Julianastraat eo: t/m eind 2017

De rioolwerkzaamheden in de Koningin Julianastraat, de Prins Bernhardstraat en het gedeelte van de Beatrixstraat gelegen tussen de Klinkerstraat en de Koningin Julianastraat te Clinge zijn gestart.

In deze straten moet de riolering worden vervangen. Nadat de riolering is vervangen, wordt de bestrating terug aangebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gebruikte straatklinkers en nieuwe stoeptegels. De inrichting van de straten blijft ongewijzigd.

Het werk start in de Koningin Julianastraat ter hoogte van de school en verschuift dan in de richting van de ’s-Gravenstraat. Na de Koningin Julianastraat volgen de werkzaamheden in de Beatrixstraat en daarna in de Prins Bernhardstraat.

Naar verwachting neemt de realisatie van het totale project tot eind 2017 in beslag. Uiteraard spelen de weersverwachtingen een rol bij de uitvoering en planning van de werkzaamheden. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
 

HULST - Van Ceulenplein: t/m 22 september 2017

De bestrating op het Van Ceulenplein is deels aan vervanging toe. Het betreft de zijde aan de even huisnummers. Ter plaatse worden de trottoirbanden en de bestrating van de rijbaan en trottoir vervangen.
De werken nemen naar verwachting tot en met vrijdag 22 september 2017 in beslag. Tijdens de werken wordt dit gedeelte van de straat afgesloten voor het verkeer.

 

HULST – Zoutziedersstraat: 25 september t/m eind oktober 2017

De bestrating in de Zoutziedersstraat te Hulst is aan vervanging toe. Ter plaatse worden de rijbaan en de goten vernieuwd en de straatkolken vervangen.
Deze werkzaamheden starten op maandag 25 september 2017 en nemen naar verwachting tot eind oktober 2017 in beslag.

Tijdens het werkzaamheden wordt de straat - fasegewijs - afgesloten voor het verkeer.

Bij de werkzaamheden kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

Wegafsluiting