Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: t/m 21 december 2018
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018
HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019
ZANDBERG - Standertmolenstraat: t/m 14 december 2018
HULST - De Casembrootweg: t/m 21 december 2018
LAMSWAARDE - Jacobus de Waalstraat: 17 en 18 december 2018
HULST - Stijn Streuvelsstraat: t/m 12 december 2018

 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018

De rioolwerken in de Cloosterstraat in Kloosterzande zijn zo goed als klaar. De herinrichting van het Poolsplein is afgerond en ook de herinrichting van de Cloosterstraat gaat goed vooruit.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden op het Poolsplein. Inmiddels is gestart met de herinrichting van het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen het Marijkeplein en de Hulsterweg. In dit deel is geen sprake van rioolwerk. Het streven is om deze werken eind december 2018 af te ronden.

Wegafsluiting
Het Poolsplein is weer toegankelijk voor het verkeer. Ook de kruising met de Groenendijk is weer beschikbaar. Het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen het Europlein en de Hulsterweg is afgesloten voor het verkeer. Het overige deel van de Cloosterstraat is toegankelijk voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via Europlein, Irenestraat, Beatrixstraat en Willem Alexanderstraat.

In 2019
De werkzaamheden op de kruising Cloosterstraat / Hulsterweg worden na de jaarwisseling uitgevoerd.
Over het gehele gebied van de werkzaamheden geldt dat de bovenste laag asfalt pas in het voorjaar 2019 wordt aangebracht. Op dat moment wordt de straat tijdelijk weer even afgesloten voor het verkeer.

 

LAMSWAARDE - Jacobus de Waalstraat: 17 en 18 december 2018

In de Jacobus de Waalstraat te Lamswaarde is ter hoogte van de verkeersremmers bij de P&P Hoeve spoorvorming ontstaan. Dit gedeelte van de straat dient te worden herbestraat.

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 17 december en dinsdag 18 december 2018. Tijdens de werkzaamheden is de Jacobus de Waalstraat ter hoogte van het werkgebied afgesloten voor het doorgaande verkeer. De P&P Hoeve is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de zijde van de kerk.

 

HULST - De Casembrootweg: t/m 21 december 2018

Er vinden werkzaamheden plaats aan De Casembrootweg te Hulst. Deze werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd.

Tot en met vrijdag 21 december 2018 vindt fase 1 plaats van de werkzaamheden. Het gaat om werken in het gedeelte van de De Casembrootweg, gelegen tussen huisnummer 2 en de plitsing ter hoogte van huisnummer 8.

Tijdens de werkzaamheden zijn de percelen binnen het gebied van de werkzaamheden niet bereikbaar per auto. In de Kerstperiode is de straat toegankelijk.

De exacte planning van de tweede en derde fase is nog niet voorhanden.

 

HULST - Stijn Streuvelsstraat: t/m 12 december 2018

In de Stijn Streuvelsstraat te Hulst is een defect aan de riolering vastgesteld. Het probleem bevindt zich in het gedeelte van de straat gelegen tussen de Vondelstraat en De Butstraat. Momenteel wordt gewerkt aan de reparatie van de riolering.

Deze werken nemen naar verwachting tot en met woensdag 12 december 2018 in beslag. Tijdens de werkzaamheden is het gedeelte van de Stijn Streuvelsstraat gelegen tussen de Vondelstraat en De Butstraat afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

ZANDBERG - Standertmolenstraat: t/m 14 december 2018

De Standertmolenstraat te Zandberg moet worden herbestraat. Ook worden er ter plaatse enkele aanpassingen gedaan ivm het 30 km/uur regime.

De werkzaamheden nemen naar verwachting tot en met 14 december 2018 in beslag. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden de planning beïnvloeden. In verband met de werken is de Standertmolenstraat te Zandeberg in de genoemde periode afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd:
De eerste fase is het gedeelte van de straat gelegen tussen de overgang van asfalt naar klinkers (nabij huisnummer 30) en de kruising met de Theenaertstraat. Tijdens deze fase blijft de kruising nog vrij.
De tweede fase is de kruising met de Theenaertstraat tot aan de kruising met de Zoutestraat en Zandbergsestraat.

 

HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019

In verband met de bouwwerkzaamheden op de hoek Frans van Waesberghestraat / Overdamstraat wordt de Frans van Waesberghestraat te Hulst tot en met vrijdag 31 mei 2019 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat.
Dit deel van de straat wordt ingericht als opslagterrein ten behoeve van het bouwproject Residentie Gravenhof.

Het verkeer vanuit de Frans van Waesberghestraat kan via de Vestdijkstraat of de Grote Zwanenstraat de weg vervolgen. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het trottoir van de Frans van Waesberghestraat. Fietsers moeten omrijden.

Eveneens wordt de Visbrug te Hulst, gelegen tussen de Overdamstraat en ’s-Gravenhofplein, de gehele bouwperiode afgesloten voor voetgangers. Deze afsluiting is nodig om de veiligheid van de voetgangers te garanderen.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: t/m 21 december 2018

In de Emmastraat te Kloosterzande wordt gewerkt aan het vernieuwen van de riolering. Het betreft de riolering in het gedeelte van de straat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24. Deze werken zijn naar voren gehaald uit het gehele project, omdat dit riool dusdanig slecht is, dat spoed vereist is.

Er is gestart op het kruispunt ter hoogte van huisnummer 6. Als de rioolwerken zijn afgerond wordt de straat tijdelijk terug bestraat met het bestaande materiaal. Het streven is om de rioolwerkzaamheden en (tijdelijke) herbestrating uiterlijk vrijdag 21 december 2018 af te ronden.

De Emmastraat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24 is tot uiterlijk 21 december 2018 afgesloten voor het verkeer.

Ter plaatse moeten – in relatie tot het gehele project – ook nog de kabels en leidingen worden vervangen. Dit gebeurt door DNWG in de eerste helft van 2019. Pas nadat deze werken zijn uitgevoerd, wordt de straat heringericht met nieuwe materialen.


HEIKANT - Julianastraat: onbepaalde tijd

In Heikant zijn werkzaamheden gaande in de Julianastraat. Deze straat wordt heringericht en de riolering wordt vernieuwd. Vóór de rioolwerken en de herinrichting moeten ter plaatse de nodige kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd. Er wordt momenteel gewerkt aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels.Dat gebeurt in opdracht van DNWG.

De werken vinden plaats in het gedeelte van de Julianastraat, gelegen tussen de Heidestraat en de Oud Ferdinandusdijk. Het werk vindt in fases plaats.
Om het werk vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Tot en met vrijdag 30 november 2018 is het noodzakelijk ook de kruising Julianastraat/Schoolstraat/Oud Ferdianandusdijk/Vylainlaan afgesloten voor het verkeer. In de week wordt ter plaatse de nieuwe waterleiding aangesloten op de bestaande waterleiding.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast wordt in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij.

De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.

 

 

 

Wegafsluiting