Wegafsluitingen

SINT JANSTEEN - Badhuisweg en omgeving: tot eind 9 mei 2018
HULST - Koolstraat: 11 t/m 23 mei 2018
KLOOSTERZANDE - Emmastraat: eind mei 2018
HULST - Kleine Bagijnestraat: 14 t/m 18 mei 2018
HULST - Lange Nieuwstraat: 4 mei 2018
 

HULST - Koolstraat: 11 t/m 23 mei 2018

Het wegdek van de Koolstraat te Hulst vertoont gebreken. Het weggedeelte dient opnieuw te worden geasfalteerd. Het betreft het gedeelte van de Koolstraat tussen de rotonde Groote Kreek en de zendmast.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf vrijdag 11 mei tot en met woensdag 23 mei 2018. Tijdens deze werkzaamheden wordt het gedeelte van de Koolstraat, gelegen tussen de rotonde Groote Kreek en de zendmast, afgesloten voor het doorgaande verkeer. De fietspaden worden tijdens de werkzaamheden niet afgesloten.

Bij de werkzaamheden kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

SINT JANSTEEN - Badhuisweg en omgeving: tot eind april 2018

Aan de Badhuisweg te Sint Jansteen wordt momenteel volop gebouwd aan de nieuwe brede school. Werkzaamheden aan de infrastructuur rondom de school zijn gestart. De oude parking wordt opgebroken en er wordt een compleet nieuwe en grotere parking gerealiseerd. Deze werkzaamheden nemen tot eind april 2018 in beslag.

Tijdens de gehele periode van de werkzaamheden wordt de Badhuisweg – gelegen tussen de Oude Drydijck en de hoofdingang van VV STEEN - afgesloten voor het verkeer. Bezoekers van de voetbalvereniging worden verzocht gebruik te maken van de parking van de tennisvereniging aan de Wilhelminastraat.

De kruising Oude Drydijck/Badhuisweg/Lijsterbes wordt tot en met donderdag 9 mei 2018 ook afgesloten in verband met een nieuwe rioolaansluiting. Het doorgaand verkeer op de Oude Drydijck wordt omgeleid via de Burgermeester IJsebaertstraat, Wilhelminastraat en Vinkebroeksestraat.

De omgeving van de nieuwe school wordt ook verkeersveiliger gemaakt. Hiervoor worden diverse aanpassingen gedaan. De herinrichting van het kruispunt Oude Drydijck/Badhuisweg/Lijsterbes, de aanpassingen aan de Wilhelminastraat en het ophogen van de dijk langs de Oude Drydijck vindt pas plaats na aanleg van de nieuwe parking. Over de uitvoeringsperiode hiervan wordt in een later stadium gecommuniceerd.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: eind mei 2018

In de Emmastraat te Kloosterzande is tot eind mei 2018 afgesloten voor het verkeer. Ter plaatse is een probleem met de riolering. Dat moet worden hersteld. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Reeds eerder dit jaar bleek een defect aan de riolering in de haakse bocht van de Emmastraat te Kloosterzande. Dit werd gerepareerd, doch een en ander blijkt niet afdoende te zijn geweest.
De werkzaamheden worden bemoeilijkt, omdat in de nabijheid van het riool een belangrijke waterleiding van Kloosterzande ligt. Met DNWG en de aannemer is ondertussen een plan van aanpak gemaakt.

Momenteel worden de de diverse aansluitingen van het riool overgezet. Als dat is gebeurd, kunnen afsluiters op het defecte riool worden geplaatst. Daarna wordt een pomp geplaatst, die tijdelijk het rioolwater overpompt. Alvorens de reparatie aan het riool kan worden uitgevoerd, moet de waterleiding – die er vlakbij ligt – worden afgesloten en tijdelijk omgelegd. DNWG kan deze werkzaamheden pas uitvoeren op maandag 14 mei en dinsdag 15 mei 2018.
Om de werken te kunnen uitvoeren wordt ter plaatse bronnering aangebracht. Dat is nodig om het grondwaterpeil te laten zakken.

Voorzien is dat het herstel aan de riolering plaatsvindt op 16, 17 en 18 mei 2018. Daarna vervangt DNWG de betreffende waterleiding en sluit alles weer aan zoals het hoort. Tenslotte kan de bestrating terug worden aangebracht. Het gehele werk is voor eind mei 2018 afgerond.


HULST - Kleine Bagijnestraat: 14 t/m 18 mei 2018

In de periode van maandag 14 mei tot en met vrijdag 18 mei 2018 is de Korte Bagijnestraat te Hulst afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Houtmarkt en de Tuinstraat.
Een en ander heeft te maken met werkzaamheden aan de gevel van het pand aan de Kleine Bagijnestraat 9.
Het verkeer wordt die week omgeleid.


HULST - Lange Nieuwstraat: 4 mei 2018

Op vrijdag 4 mei 2018 is de Lange Nieuwestraat te Hulst afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Grote Bagijnestraat en het Cornelis de Vosplein. De afsluiting vindt plaats vanaf 06.30 uur tot maximaal 17.30 uur.
Een en ander heeft te maken met werkzaamheden bij een bouwproject aan de Lange Nieuwstraat 12-14-16.
Het verkeer wordt die dag omgeleid.

 

Wegafsluiting