Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd
HULST- Grote Markt en omgeving: 25 en 26 augustus 2018
HULST - Janseniuslaan & Oude Polderstraat: t/m eind september 2018
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: eind december 2018
HEIKANT- Julianastraat:vanaf 3 september 2018

 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: eind december 2018

Na de bouwvakantie starten de rioolwerken in de Cloosterstraat. In het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Marijkeplein, wordt naast de bestaande riolering een regenwaterriool aangelegd. Aansluitend op deze rioolwerken wordt de volledige Cloosterstraat én ook het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) heringericht.

Op maandag 13 augustus 2018 wordt de Cloosterstraat te Kloosterzande afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het overgrote gedeelte van de Cloosterstraat, namelijk het deel gelegen tussen de Hulsterweg en de Geraniumstraat.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de Geraniumstraat, Pastoor Smuldersstraat, Irenestraat, Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat en de Hulsterweg.

Vanaf maandag 13 augustus 2018 wordt verder gewerkt aan de kabels en leidingen. Het streven is om de werken aan de kabels en leidingen eind september 2018 af te ronden.

Op maandag 20 augustus 2018 beginnen de rioolwerkzaamheden. Als eerste stap wordt dan de bestaande asfaltverharding verwijderd in het gedeelte van de Cloosterstraat gelegen tussen de Geraniumstraat en het Marijkeplein. De rioolwerken nemen naar verwachting zo’n twee maanden in beslag.

Aansluitend op de rioolwerken wordt de Cloosterstraat én ook het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) heringericht.

De werkzaamheden worden eind 2018 afgerond; dit met uitzondering van de definitieve asfaltlaag. Die kan pas in het voorjaar 2019 worden aangebracht. Dat wordt vermoedelijk april/mei 2019. Tijdens die werken is het nodig de straat weer tijdelijk af te sluiten.

 

HULST - Grote Markt en omgeving: 25 en 26 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus 2018 zijn het Vestingfeesten in Hulst.

Binnenstad beperkt bereikbaar 
Zowel op zaterdag 25 augustus als zondag 26 augustus is de binnenstad via de drie stadspoorten beperkt bereikbaar. Er zijn diverse straten afgesloten. Daardoor kan de stad niet worden doorkruist. Als u de binnenstad inrijdt aan de Genstespoort, kunt u enkel terecht op het Oranjebolwerk en het Princebolwerk. Moet u elders in de binnenstad zijn, dan kunt u de stad in- en uitrijden via de Graauwse Poort of Dubbele Poort.

Wegen afgesloten
De volgende straten zijn op 25 en 26 augustus 2018 afgesloten voor het verkeer: Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Steenstraat, Overdamstraat, Frans van Waesberghestraat (deels), Vismarkt, Bierkaaistraat en het fietspad van de Graauwse Poort.

De straten zijn afgesloten vanaf 9.00 tot 19.00 uur.

Op zaterdag 25 augustus 2018 zijn er ook ’s-avonds vanaf 19.00 tot 03.00 uur een aantal straten afgesloten. Dat zijn de Gentsestraat, de Grote Markt, het Cornelis de Vosplein, de Steenstraat, de Overdamstraat, de Frans van Waesberghestraat en de Vismarkt.

Marktplein & ’s-Gravenhofplein
Het marktplein (Grote Markt) is afgesloten in de periode van vrijdag 24 augustus – vanaf 6.00 uur – tot zondag 26 augustus 2018 – tot 24.00 uur. Let op: op maandagochtend is het maandagmarkt; parkeren is dan vanaf 6.00 uur wederom niet toegestaan.

Het ’s Gravenhofplein is enkel op zaterdag 25 augustus 2018 afgesloten, en wel vanaf 3.00 ’s-nachts tot 19.00 uur.

In de afgesloten straten geldt verder een parkeerverbod en is een wegsleepregeling van kracht.

Omgedraaide rijrichting
In het Houtenkwartier en de Minderbroedersstraat wordt de rijrichting omgedraaid in de periode van zaterdag 25 augustus – vanaf 9.00 uur – tot zondag 26 augustus 2018 – tot 19.00 uur.

Omleiding
Tijdens de wegafsluitingen zijn er in en om de binnenstad van Hulst omleidingsroutes. Ook zijn op diverse punten verkeersregelaars actief.

Fietsverkeer
Fietsen is in de afgesloten straten niet toegestaan. Er zijn op verschillende plaatsen fietsparkings voorzien.

Bewoners
Voor bewoners zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen. Zij kunnen hun voertuigen parkeren in de straten die niet zijn afgesloten.

 

HULST - Janseniuslaan & Oude Polderstraat: t/m eind september 2018

In de Janseniuslaan en de Oude Polderstraat te Hulst vinden tot eind september 2018 riolering- en wegwerkzaamheden plaats. De werken zijn in volle gang.
Daar waar in de Janseniuslaan wordt gewerkt is de weg afgesloten.
In verband met de werkzaamheden is het gedeelte van de Oude Polderstraat gelegen tussen de Janseniuslaan en het De Genstetplantsoen vanaf maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2018 afgesloten voor het verkeer.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Naar verwachting wordt het project eind september 2018 afgerond. Uitzondering zijn de groenvoorzieningen. Bomen en planten worden pas in het najaar aangeplant.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd

Begin februari 2018 is in de Emmastraat te Kloosterzande het riool ingestort. Een eerste herstelpoging bleek niet afdoende te zijn. Meer ingrijpende werken bleken nodig om het riool te repareren.
.
Er waren reeds plannen voor het in zijn geheel vervangen van de riolering in de Emmastraat. Dit werk zou worden uitgevoerd na afronding van de geplande werkzaamheden in de Cloosterstraat. Gezien de toestand van het riool in de Emmastraat wordt er nu aan gewerkt om het vervangen van de riolering tussen het Marijkeplein en de kruising van de Emmastraat richting Willem Alexanderstraat eerder uit te voeren. Dit vraagt nog enige voorbereidingstijd en afstemming met diverse partijen. Wanneer kan worden gestart met de vervanging van de riolering in de Emmastraat is nog niet duidelijk; wel dat een en ander dit jaar gebeurt.

De Emmastraat blijft – uit oogpunt van veiligheid - afgesloten voor het doorgaande verkeer totdat de riolering volledig is vervangen. Wanneer de werken zullen zijn afgerond is nog niet bekend.


HEIKANT - Julianastraat: vanaf 3 september 2018

Op maandag 3 september 2018 starten op Heikant werkzaamheden in de Julianastraat. Deze straat wordt heringericht en de riolering wordt vernieuwd. Vóór de rioolwerken en de herinrichting moeten ter plaatse de nodige kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd. Er wordt gewerkt aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels.Dat gebeurt in opdracht van DNWG.

De werken vinden plaats in het gedeelte van de Julianastraat, gelegen tussen de kerk en de Driehoefijzerstraat. Het werk vindt in fases plaats.

Om het werk vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Voor vragen over het werk, kunt u terecht bij de uitvoerder, de heer E. Matthijssen op tel. 06-57175940.

 

Wegafsluiting