Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd
HULST - Janseniuslaan en omgeving: t/m eind september 2018
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat en Poolsplein: eind december 2018
HULST - Rietstraat: t/m 29 juni 2018
 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat en Poolsplein: eind december 2018

In de Cloosterstraat te Kloosterzande wordt door De Netwerkgroep (DNWG) volop gewerkt aan de kabels en leidingen.

De werkzaamheden in het gedeelte van de straat gelegen tussen het Europlein en het Poolsplein, worden voor de start van de bouwvakantie (23 juli 2018) afgerond.
Omdat wordt gewerkt aan een laagspanningskabel is - uit oogpunt van veiligheid - het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Europlein, nog tot uiterlijk vrijdag 29 juni 2018 voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Na de bouwvakantie (13 augustus 2018) wordt begonnen met het werk aan de kabels en leidingen in het gedeelte van de Cloosterstraat gelegen tussen het Europlein en de Hulsterweg.
Het streven is om de werken aan de kabels en leidingen eind september 2018 af te ronden.

Nieuwe sloot
Vooruitlopend op de rioolwerken in de Cloosterstraat wordt bij woonwijk Zoutedijk een nieuwe sloot gegraven. Dit gebeurt nog voor de bouwvakantie. Ook wordt  voor de bouwvakantie de waterpartij bij de Willem de Zwijgerlaan aangepast.

Start rioolwerken en herinrichting
De rioolwerken in de Cloosterstraat starten na de bouwvakantie. Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Er wordt begonnen in het deel van de straat gelegen tussen het Marijkeplein en de Geraniumstraat. Om die reden is dat gedeelte van de Cloosterstraat vanaf maandag 13 augustus 2018 afgesloten voor het verkeer.

Reconstructie
Aansluitend op de rioolwerken wordt de Cloosterstraat én ook het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) heringericht.

 

HULST - Janseniuslaan en omgeving: t/m eind september 2018

In de Jansiuslaan en de Oude polderstraat te Hulst vinden in de periode tot eind september 2018 werken aan de riolering en de weg trottoirs plaats. Deze werken worden in fasen uitgevoerd. De eerste fase is in volle gang. De nieuwe riolering is hier al grotendeels aangebracht. In dit gedeelte wordt binnenkort gestart met de aanleg van de nieuwe trottoirs. Aansluitend worden de parkeerplaatsen en de nieuwe rijbaan aangelegd.

Volgende fase van start
Op donderdag 21 juni 2018 gaat de volgende fase ook al van start. Dan wordt de riolering in de Janseniuslaan ter hoogte van de huisnummers 7 t/m 11 en 10 t/m 18 vervangen. Omstreeks woensdag 4 juli 2018 wordt gestart met het vervangen van de riolering in de Oude polderstraat ter hoogte van huisnummer 24. In het gedeelte van de Janseniuslaan, gelegen tussen de Oude Polderstraat en huisnummer 8 in de Janseniuslaan, vinden voorlopig nog geen werkzaamheden plaats.

Direct na het vervangen van de riolering wordt een puinbaan aangebracht. Panden blijven tijdens de uitvoering over het trottoir of via tijdelijke voorzieningen bereikbaar. De weggedeelten waar wordt gewerkt, zijn afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Naar verwachting wordt het gehele project eind september 2018 afgerond. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: onbepaalde tijd

Begin februari 2018 is in de Emmastraat te Kloosterzande het riool ingestort. Een eerste herstelpoging bleek niet afdoende te zijn. Meer ingrijpende werken bleken nodig om het riool te repareren.
.
Er waren reeds plannen voor het in zijn geheel vervangen van de riolering in de Emmastraat. Dit werk zou worden uitgevoerd na afronding van de geplande werkzaamheden in de Cloosterstraat. Gezien de toestand van het riool in de Emmastraat wordt er nu aan gewerkt om het vervangen van de riolering tussen het Marijkeplein en de kruising van de Emmastraat richting Willem Alexanderstraat eerder uit te voeren. Dit vraagt nog enige voorbereidingstijd en afstemming met diverse partijen. Wanneer kan worden gestart met de vervanging van de riolering in de Emmastraat is nog niet duidelijk; wel dat een en ander dit jaar gebeurt.

De Emmastraat blijft – uit oogpunt van veiligheid - afgesloten voor het doorgaande verkeer totdat de riolering volledig is vervangen. Wanneer de werken zullen zijn afgerond is nog niet bekend.


HULST - Rietstraat: tot en met 29 juni 2018

Tot en met vrijdag 29 juni 2018 wordt gewerkt aan het wegdek van de Rietstraat te Hulst. In verband met deze werkzaamheden wordt de straat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Waterschap Scheldestromen. Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Scheldestromen.

 

Wegafsluiting