Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: 25 oktober t/m 21 december 2018
KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018
HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Zoetevaart: t/m 13 november 2018
HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019
HULST - Spoorweg: 23 oktober 2018
ZANDBERG: Standertmolenstraat: 29 oktober t/m 14 december 2018
ABSDALE - N258: 22 oktober t/m 9 november 2018

 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind december 2018

De rioolwerken in de Cloosterstraat in Kloosterzande zijn in volle gang. Ook aan de herinrichting van de straat wordt gewerkt.

De rioolwerken zijn gestart in het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Marijkeplein. Die zijn nu afgerond. Ook de herinrichting van dit gedeelte van de straat is al ver gevorderd. De bovenste laag asfalt wordt later aangebracht. Dan komen ook de fietssuggestiestroken en wegmarkering. De groenvoorziening moet ook nog worden aangebracht.

Op donderdag 4 oktober 2018 is gestart met de werkzaamheden in het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Poolsplein. Dit gedeelte van de straat én de kruising van de Cloosterstraat/Groenendijk/Poolsplein worden ook heringericht. Ook het Poolsplein (hoofdrijbaan, niet de parallelweg) wordt nog heringericht. Hier worden ook de bushalten aangepast.

Vanaf donderdag 4 oktober 2018 is dan ook de wegafsluitingen en de omleidingsroute veranderd. Vanaf deze dag is het gedeelte van de Cloosterstraat, gelegen tussen de Geraniumstraat en het Poolsplein afgesloten voor het verkeer. Ook de kruising Cloosterstraat/Groenendijk/Poolsplein is vanaf dat moment afgesloten.

Het gedeelte van de Cloosterstraat gelegen tussen de Geraniumstraat en de Hulsterweg is weer open voor het verkeer.

Over het gehele gebied van de werkzaamheden geldt dat de bovenste laag asfalt pas in het voorjaar 2019 wordt aangebracht. Op dat moment wordt de straat tijdelijke weer even afgesloten voor het verkeer.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De route loopt via de Zoutedijk, plan Zoutedijk, Cloosterstraat, Europlein, Irenestraat, Beatrixstraat, Willem Alexanderstraat en Hulsterweg.

 

ZANDBERG - Standertmolenstraat: 29 oktober t/m 14 december 2018

De Standertmolenstraat te Zandberg moet worden herbestraat. Ook worden er ter plaatse enkele aanpassingen gedaan ivm het 30 km/uur regime.

De werkzaamheden vangen aan op maandag 29 oktober 2018 en nemen naar verwachting tot en met 14 december 2018 in beslag. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden de planning beïnvloeden. In verband met de werken is de Standertmolenstraat te Zandeberg in de genoemde periode afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd:
De eerste fase is het gedeelte van de straat gelegen tussen de overgang van asfalt naar klinkers (nabij huisnummer 30) en de kruising met de Theenaertstraat. Tijdens deze fase blijft de kruising nog vrij.
De tweede fase is de kruising met de Theenaertstraat tot aan de kruising met de Zoutestraat en Zandbergsestraat.

 

ABSDALE - N258: 22 oktober t/m 9 november 2018

Bij Absdale is een rotonde en een landbouwweg aangelegd. De Provincie Zeeland heeft deze aangelegd uit oogpunt van verkeersveiligheid. Er moeten nog enkele aanvullende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Dat gaat de komende maand gebeuren.

Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 9 november 2018 worden (riool)werkzaamheden uitgevoerd aan de Parallelweg Noord, gelegen tussen de Stellestraat en de rotonde bij Life & Garden. Dit is om de afwatering van een bepaalde landbouwperceel te verbeteren. Om de werken veilig uit te kunnen voeren wordt de Parallelweg tussen de Stellestraat en de rotonde bij Life & Garden afgesloten. Doorgaand verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Het fietspad blijft gewoon toegankelijk.

Op donderdag 1 november 2018 vinden herstelwerkzaamheden plaats aan het asfalt van de drempel aan de Stellestraat. Het gaat om de drempels aan weerszijde van Absdale en de drempel aan de zuidwestzijde van de rotonde bij Absdale. De weg wordt ter hoogte van de drempels afgezet en verkeer wordt ter plaatse omgeleid.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. van der Slikke van H4A Infratechniek, via j.van.der.slikke@h4a.nl

 

HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019

In verband met de bouwwerkzaamheden op de hoek Frans van Waesberghestraat / Overdamstraat wordt de Frans van Waesberghestraat te Hulst tot en met vrijdag 31 mei 2019 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat.
Dit deel van de straat wordt ingericht als opslagterrein ten behoeve van het bouwproject Residentie Gravenhof.

Het verkeer vanuit de Frans van Waesberghestraat kan via de Vestdijkstraat of de Grote Zwanenstraat de weg vervolgen. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het trottoir van de Frans van Waesberghestraat. Fietsers moeten omrijden.

Eveneens wordt de Visbrug te Hulst, gelegen tussen de Overdamstraat en ’s-Gravenhofplein, de gehele bouwperiode afgesloten voor voetgangers. Deze afsluiting is nodig om de veiligheid van de voetgangers te garanderen.

 

KLOOSTERZANDE - Emmastraat: 25 oktober t/m 21 december 2018

Op donderdag 25 oktober 2018 wordt gestart met de werkzaamheden voor het vernieuwen van de riolering in de Emmastraat te Kloosterzande. Het betreft de riolering in het gedeelte van de straat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24. Deze werken zijn naar voren gehaald uit het gehele project, omdat dit riool dusdanig slecht is, dat spoed vereist is.

De eerste stap is het verwijderen van de verharding van de weg. Dat gebeurt op donderdag 25 oktober 2018. Op vrijdag 26 oktober 2018 wordt het materiaal voor de onttrekking van het grondwater aangebracht. Op maandag 29 oktober 2018 beginnen de rioolwerken. Er wordt gestart op het kruispunt ter hoogte van huisnummer 6.
Als de rioolwerken zijn afgerond wordt de straat tijdelijk terug bestraat met het bestaande materiaal. Het streven is om de rioolwerkzaamheden en (tijdelijke) herbestrating uiterlijk vrijdag 21 december 2018 af te ronden.

De Emmastraat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24 is vanaf donderdag 25 oktober 2018 tot uiterlijk 21 december 2018 afgesloten voor het verkeer.
In de periode van maandag 29 oktober tot en met woensdag 31 oktober 2018 is ook de kruising in de Emmastraat (ter hoogte van huisnummer 6) afgesloten. Op die drie dagen zijn de Hontenissehal, Emmahal etc. niet bereikbaar.

Ter plaatse moeten – in relatie tot het gehele project – ook nog de kabels en leidingen worden vervangen. Dit gebeurt door DNWG in de eerste helft van 2019. Pas nadat deze werken zijn uitgevoerd, wordt de straat heringericht met nieuwe materialen.


HEIKANT - Julianastraat: onbepaalde tijd

In Heikant zijn werkzaamheden gaanden in de Julianastraat. Deze straat wordt heringericht en de riolering wordt vernieuwd. Vóór de rioolwerken en de herinrichting moeten ter plaatse de nodige kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd. Er wordt momenteel gewerkt aan de water-, gas- en elektraleidingen en kabels.Dat gebeurt in opdracht van DNWG.

De werken vinden plaats in het gedeelte van de Julianastraat, gelegen tussen de kerk en de Driehoefijzerstraat. Het werk vindt in fases plaats.
Om het werk vlot en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast wordt in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij.

De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.


HULST - Spoorweg: 23 oktober 2018

Op dinsdag 23 oktober 2018 wordt de Spoorweg te Hulst tweemaal kortstondig afgesloten voor doorgaand verkeer.

Op die dag wordt gewerkt op het terrein van Albert Heijn aan de Stationsweg 17 te Hulst. Hiervoor is een kraan nodig. Voor de op- en afbouw van deze kraan is die dag tweemaal een tijdelijke wegafsluiting noodzakelijk. Op die momenten is het Stationsplein niet bereikbaar via de Spoorweg te Hulst. Het verkeer wordt dan begeleid door verkeersregelaars.

 

HULST - Zoetevaart: t/m 13 november 2018

Tot en met dinsdag 13 november 2018 worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Zoetevaart te Hulst. Het betreft het gedeelte van de Zoetevaart tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg.

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de rijbaan op dit weggedeelte. De huidige breedte voldoet niet. Dit leidt momenteel tot verkeersonveilige situaties waarbij voornamelijk fietsers in de verdrukking komen. De verbreding van ca. 1 meter vindt plaats in westelijke richting. De rijbaan wordt vervolgens opnieuw geasfalteerd met aan weerszijden rode fietssuggestiestroken. In de nieuwe situatie gaan er geen parkeervakken verloren.

De Zoetevaart, gelegen tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg, is voor doorgaand verkeer de gehele periode afgesloten. De parking van de supermarkt, winkels en appartementen is altijd toegankelijk door middel van één van de twee inritten. Met omleidingsborden wordt steeds aangegeven langs welke kant de parking bereikbaar is.

Op maandag 12 november 2018 is de parking niet bereikbaar. Op deze dag worden de asfaltdeklagen aangebracht.
Overige panden blijven ook altijd bereikbaar via het trottoir of een tijdelijke verharding.

 

Wegafsluiting