Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Groenstroken en restgronden aankopen

Grond kopen

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Het gaat om stroken grond van maximaal 200 m² waarbij een duidelijke functie ontbreekt. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische of verkeerskundige belemmeringen.
  • Verkoop past binnen de uitgangspunten voor uitgifte van snippergroen zoals verwoord in het Groenstructuurplan.
  • Verkoop heeft geen negatieve gevolgen voor (toekomstige) inrichtingsmogelijkheden.
  • Wanneer er meerdere tuinen grenzen aan de groenstrook, dan moet de verzoeker een ‘verklaring van geen bezwaar’ aanleveren van alle buren die aan de groenstrook grenzen.
  • Verkoop is niet mogelijk als u de woning huurt.

Volkstuin huren

De gemeente Hulst verhuurt op een aantal locaties volkstuinen. De huurprijs voor volkstuinen is vastgesteld op € 0,25 per m² per jaar met een minimum van € 50,- per jaar. U kunt schriftelijk een aanvraag doen bij burgemeester en wethouders via het digitaal formulier.

Kosten

De prijs voor tuingrond is vastgesteld op € 50,- per m². Of er sprake is van tuingrond hangt af van de bestemming van de grond. De bijkomende kosten bestaan uit notaris- en kadasterkosten en overdrachtsbelasting.

Bijzonderheden

Wetten

Aanvraag

U kunt schriftelijk een aanvraag doen bij burgemeester en wethouders. Een aanvraag kunt u ook digitaal indienen, met en zonder DigiD.

Om te vragen of u een stuk grond van de gemeente mag kopen, heeft u nodig:

  • uw naam en adres
  • een situatieschets/duidelijke tekening van de grond en wat u ermee wilt doen

Logo DigiD

Aanpak

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en onderzoeken wij aan de hand van het gemeentelijk beleid of de strook grond kan worden verkocht.

Als de grond uitgeefbaar is, dan sturen wij u een koopovereenkomst. Als de grond niet kan worden verkocht dan ontvangt u de reden waarom niet tot verkoop kan worden overgegaan.

Nadat de koopovereenkomst is ondertekend door zowel u als de gemeente, sturen wij de overeenkomst naar de notaris van uw keuze. De notaris zorgt voor de verdere afhandeling en het passeren van de akte.