Tuingrond, groenstroken en restgrond aankopen

Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Het gaat om stroken grond van maximaal 200 m² waarbij een duidelijke functie ontbreekt. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen.

Voorwaarden

Voorwaarden / criteria:

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische of verkeerskundige belemmeringen.
  • Er wordt gekeken of de groenstrook deel uitmaakt van een (hoofd)groenstructuur of aangemerkt wordt als beeldbepalend groen.
  • Verkoop heeft geen negatieve gevolgen voor (toekomstige) inrichtingsmogelijkheden.
  • Wanneer er meerdere tuinen grenzen aan de groenstrook, dan moet de verzoeker een ‘verklaring van geen bezwaar’ aanleveren van alle buren die aan de groenstrook grenzen.
  • Verkoop is niet mogelijk als u de woning huurt.

Kosten

De prijs voor tuingrond is vastgesteld op € 60,- per m² (exclusief uit notaris- en kadasterkosten en overdrachtsbelasting).

Bijzonderheden

Wetten

Aanvraag

Een aanvraag kunt u digitaal indienen, met en zonder DigiD.

 

Logo DigiD

Aanpak

U kunt uw aanvraag indienen via het formulier Tuingrond kopen.

Zodra uw aanvraag en situatietekening is ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Aan de hand van het gemeentelijk beleid wordt vervolgens onderzocht of de strook grond wel/niet kan worden verkocht. Als de grond verkoopbaar is ontvangt u een koopovereenkomst. Als de grond niet kan worden verkocht dan ontvangt u hiervoor de reden. De door u en gemeente Hulst ondertekende koopovereenkomst gaat vervolgens naar de notaris van uw keuze. De notaris zorgt voor de verdere afhandeling en het passeren van de akte.