Activiteiten in mei 2018

t/m 25 mei 2018
Avondvierdaagse
Hulst

t/m 8 juli 2018
Tentoonstelling Tears From Heaven
Streekmuseum Hulst, 14.00 uur
info, internet www.museumhulst.nl

23+25+28+30 mei 2018
KBO biljarten
't Heike Heikant, 13.00 uur
Info, e-mail: jos-regien@hotmail.nl

23 mei 2018
Herinnering koffer
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

23+30 mei 2018
KBO schieting
De Warande Sint Jansteen, 13.00 uur
Info, tel: 0114-314039

23+30 mei 2018
Koersbal
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-315504

23+30 mei 2018
KBO sjoelen
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-312645

23+30 mei 2018
Inloopmiddag
De Serre Binnenstad Hulst, 13.00 uur
Info, tel: 0114-381386

23+30 mei 2018
Koffiemiddag
Curamus, locatie Zoutestraat Hulst, 14.00 uur
Info, tel: 0114-381386

23+30 mei 2018
Internetcafé
De Blaauwe Hoeve Hulst, 10.00 uur
Info, tel: 0114-381386

23+30 mei 2018
Meer bewegen voor ouderen
Antonius Kloosterzande, 10.00 uur
Info, tel: 0114-687423

24 mei 2018
KBO hobbymiddag
Malpertuus Clinge, 14.00 uur
Info, tel: 0114-312645

24 mei 2018
Opening Scaldis kamermuziek Festival
Kerk Hengstdijk
Info, e-mail: behoudcatharina@zeelandnet.nl

24+31 mei 2018
Zangers van Toen
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

24+31 mei 2018
KBO kaarten
't Heike Heikant, 13.30 uur
Info, e-mail: jos-regien@hotmail.nl

24+31 mei 2018
KBO volksdansen
't Heike Heikant, 13.30 uur
Info, e-mail: jos-regien@hotmail.nl

24+31 mei 2018
Samen in beweging
Curamus, locatie Zoutestraat Hulst, 13.45 uur
Info, tel: 0114-381386

24+31 mei 2018
Sjoelen
De Serre Binnenstad Hulst, 14.00 uur
Info, tel: 0114-381386

24+31 mei 2018
Kaartjes maken
De Blaauwe Hoeve Hulst, 9.30 uur
Info, tel: 0114-381386

24+31 mei 2018
Zangclub
De Blaauwe Hoeve Hulst, 14.00 uur
Info, tel: 0114-381386

24 mei t/m 3 juni 2018
Scaldis Kamermuziek Festival
Zeeuws-Vlaanderen
Info, e-mail: info@scaldisfestival.nl

25 mei 2018
KBO kaarten
De Binnendéur Kloosterzande
Info, tel: 0114-313439

25 mei 2018
Muziek met Karel Lafort
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

25 mei 2018
Bingo
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

25 mei 2018
KBO wandelen
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-312645

25 mei 2018
KBO tekenen/schilderen
De Warande Sint Jansteen, 9.30 uur
Info, tel: 0114-314039

25 mei 2018
KBO kaarten
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-312645

25 mei 2018
Jeugddisco
Dorpscentrum Vogelwaarde
Info, e-mail: n.vandaele@hetnet.nl

25 mei 2018
KBO bingo
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-312645

25 mei 2018
Friuur 't Lekker Plekske
De Blaauwe Hoeve Hulst, 11.00 uur
Info, tel: 0114-381386

26 mei 2018
2e hands kledingbeurs; Stichting Melkkan
Rode Kruisgebouw, Tabakstraat Hulst, 10.00 uur
Info, tel: 06-24162118

26 mei 2018
Kaarting
Hof ter Nesse Ossenisse, 14.00 uur
Info, e-mail: heese-rottier@kpnplanet.nl

26 mei 2018
Country Line Dance avond
Hof ter Nesse Ossenisse, 20.00 uur
Info, e-mail: heese-rottier@kpnplanet.nl

26 mei 2018
Garagesale
Clinge, 10.00 uur
Info, tel: 06-20656641

26 mei 2018
Rondleiding ivm week van de begraafplaats
Begraafplaats, Zoutestraat Hulst, 10.00 uur
Info, e-mail: jthuy@zeelandnet.nl

26+27 mei 2018
Culitruck Foodtruck Festival
Oranjebolwerk Hulst
Info, tel: 06-41743049

26 t/m 28 mei 2018
Kermis
Ossenisse

27 mei 2018
Optreden de Jumbo's
De Lieve Hulst, 14.30 uur

27 mei 2018
Hulster Dweildag
Binnenstad Hulst
Info, e-mail: secretariaathulsterdweildag@sjoresambrasband.nl

27 mei 2018
Schieting
Hof ter Nesse Ossenisse, 14.30 uur
Info, e-mail: heese-rottier@kpnplanet.nl

27 mei 2018
Gaaibollen
Hof ter Nesse Ossenisse, 19.30 uur
Info, e-mail: heese-rottier@kpnplanet.nl

27 mei 2018
Uit op zondagmiddag
De Lieve Hulst
Info, tel: 0114-313439

27 mei 2018
Koffie drinken
De Serre Binnenstad Hulst, 14.00 uur
Info, tel: 0114-381386

28 mei 2018
Muzikale fietstocht met Jan Ottens
De Blaauwe Hoeve Hulst, 14.00 uur
Info, tel: 0114-381386

28 mei 2018
Spelenmiddag
De Serre Binnenstad Hulst, 13.30 uur
Info, tel: 0114-381386

28 mei 2018
Themamaaltijd
Antonius Kloosterzande, 12.00 uur
Info, tel: 0114-687423

28 mei 2018
KBO koersbal
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-312645

28 mei 2018
KBO fietsen
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-312645

28 mei 2018
Koffie & Zo
De Blaauwe Hoeve Hulst, 9.30 uur
Info, tel: 0114-381386

28 mei 2018
Sjoelen
De Blaauwe Hoeve Hulst, 14.00 uur
Info, tel: 0114-381386

28 mei 2018
KBO internetcafé
De Warande Sint Jansteen, 13.15 uur
Info, tel: 0114-314039

28 mei 2018
Sjoelen
Curamus, locatie Zoutestraat Hulst, 14.00 uur
Info, tel: 0114-381386

28 mei 2018
Creatief met Kim
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

28 mei 2018
Internetcafé
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

28 mei 2018
KBO computer inloop
't Heike Heikant, 13.30 uur
Info, e-mail: jos-regien@hotmail.nl

28 mei 2018
KBO linedance
't Heike Heikant, 13.30 uur
Info, e-mail: jos-regien@hotmail.nl

29 mei 2018
Samen in beweging
Antonius Kloosterzande, 10.00 uur
Info, tel: 0114-687423

29 mei 2018
Sjoelen/kaarten
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

29 mei 2018
KBO sjoelen
De Warande Sint Jansteen, 13.30 uur
Info, tel: 0114-314039

29 mei 2018
Samen eten
De Serre Binnenstad Hulst, 12.00 uur
Info, tel: 0114-381386

29 mei 2018
Kaartjes maken
De Serre Binnenstad Hulst, 10.00 uur
Info, tel: 0114-381386

29 mei 2018
KBO jeu de boules/koersbal
De Warande Sint Jansteen, 14.00 uur
Info, tel: 0114-314039

29 mei 2018
KBO bingo
De Warande Sint Jansteen, 13.00 uur
Info, tel: 0114-314039

29 mei 2018
Bingo
Curamus, locatie Zoutestraat Hulst, 19.30 uur
Info, tel: 0114-381386

29 mei t/m 1 juni 2018
Wandelvierdaagse
Vogelwaarde
Info, e-mail: n.vandaele@hetnet.nl

30 mei 2018
Optreden Jan van Waterschoot
Antonius Kloosterzande, 14.00 uur
Info, tel: 0114-687423

30 mei 2018
KBO kaarten
De Warande Sint Jansteen, 13.00 uur
Info, tel: 0114-314039

31 mei 2018
Dansen
Malpertuus Clinge, 13.30 uur
Info, tel: 0114-315504