Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzonder bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen en die voortkomen uit bijzondere omstandigheden. Misschien moet u bijvoorbeeld noodgedwongen kosten maken voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u door een ziekte extra hoge kosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt. Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld).

De gemeente kan de bijzondere bijstand om niet (als gift) of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

 • Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen.
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft.
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U heeft een laag inkomen (juist boven de bijstandsnorm) en weinig vermogen (bijstandsniveau).
 • Uw kosten zijn noodzakelijk.
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. (ook uw (aanvullende) zorgverzekering vergoed de kosten niet.
 • De kosten worden in Nederland gemaakt.

Aanvraag

U kunt bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen bij de gemeente met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U kunt bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen bij de gemeente met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
U dient bij uw aanvraag in ieder geval de volgende bewijsstukken te overleggen.

 • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering
 • bewijs van uw vermogen
 • geldig identiteitsbewijs
 • offerte/rekening van de te maken kosten waarvoor u bijzondere bijstand wenst.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.