Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Energietoeslag aanvragen

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 800. U krijgt deze toeslag 1 keer.

Wat is een laag inkomen?

Leefsituatie  

Leeftijd  

Netto maandinkomen  
exclusief vakantiegeld  

Alleenstaande en alleenstaande ouder

21 jr - AOW  

€ 1.244,54 

vanaf AOW  

€ 1.382,89  

Gehuwd/Samenwonend  

21 jr - AOW  

€ 1.777,92  

vanaf AOW  

€ 1.872,49  

Voorwaarden

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U krijgt geen studiefinanciering.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. 

Aanpak

Zo vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.
  • Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
  • Bewijzen die inzicht geven in uw netto (maand)inkomen zoals loon- of uitekeringsspecificaties van u en uw partner;
  • Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam;
  • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Tot wanneer kan ik aanvragen?

U kunt een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag indienen tot en met 31 december 2022.

 

Worden mijn gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Bij onterechte toewijzing wordt het bedrag teruggevorderd.