Noodfonds voor hoge energiekosten

Heeft u in 2022 te kampen (gehad) met gestegen energiekosten en kunt u die niet zelf betalen? Of was de energietoeslag niet voldoende? Dan kunt u bij de gemeente Hulst een aanvraag indienen bij het noodfonds voor energiekosten.

Voorwaarden
Om een aanvraag in te dienen, moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:  
•    u woont in de gemeente Hulst;   
•    u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
•    u bent 18 jaar of ouder;  
•    u kunt aantonen dat u hoge energiekosten heeft door de gestegen energieprijzen;
•    het energiecontract staat op uw naam;
•    u heeft niet meer vermogen dan de Participatiewet voorschrijft. Dat is voor een alleenstaande 6.505 euro en voor mensen die samen wonen 13.010 euro.

Goed om te weten
De hoogte van de bijdrage van de gemeente hangt af van uw inkomen. Heeft u een inkomen dat meer is dan 140% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm? Dan moet u 30% van het inkomen boven deze grens gebruiken voor uw hoge energiekosten. De gemeente trekt dit bedrag af van het toe te kennen bedrag. Heeft u een lager inkomen, dan geldt dit niet. In de tabel hieronder vindt u de bedragen:
 
Wat is een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm?

Leefsituatie                                                           Leeftijd                       Netto maandinkomen exclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouder         21 jaar tot  AOW        1.465,42 euro
                                                                                vanaf AOW                 1.630,14 euro
Gehuwd/samenwonend                                    21 jaar tot AOW         2.093,46 euro
                                                                                vanaf AOW                  2.208,28 euro

De bedragen zijn bepaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 juli 2022..

Bovenstaande bedragen zijn gemiddelde bedragen per maand. Heeft u wisselende inkomsten gehad, dan bekijkt de gemeente over heel 2022 wat uw gemiddelde inkomen per maand was.  

Vraagt u zich af of u in aanmerking komt?
Neem dan contact op met de gemeente op telefoonnummer 14 0114, bij voorkeur tussen 9 en 10 uur.  

Een aanvraag doen
•    Vul het aanvraagformulier volledig in.
•    Stuur de aanvraag op naar de gemeente. Het adres staat in het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag ook afgeven in de Gemeentewinkel of per mail toesturen.
•    U kunt een aanvraag indienen tot 1 april 2023.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag?
U kent misschien iemand in uw eigen netwerk die u kan helpen bij de aanvraag. Lukt dit niet, neem dan contact op met Stichting Hulst voor Elkaar via telefoonnummer (0114) 68 47 00.
 
Na de aanvraag nodigt de gemeente u uit voor een gesprek om uw situatie door te nemen.