Beschikbare AED's

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand te reanimeren. Een AED geeft elektrische stroomschokken die het hartritme kunnen herstellen.

In de gemeente Hulst zijn diverse AED’s aanwezig. U kunt een AED herkennen aan het officiële logo. Gelukkig zijn er steeds meer AED’s. Dat is goed, want een AED kan mensenlevens redden!

Hartslag Nu (voorheen HartVeiligWonen)
Hartslag Nu (voorheen HartVeiligWonen) is een netwerk van geschoolde, geregistreerde vrijwilligers en beschikbare AED’s. Wanneer de meldkamer van 112 een vermoeden van een hartstilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen en/of werken. Die vrijwilligers krijgen via hun telefoon de exacte locatie van de calamiteit door – tezamen met informatie over de beschikbare AED. De vrijwilligers kunnen eerste acute hulp bieden totdat het ambulancepersoneel dit overneemt?

Registreren van de AED
Voor een goed werkend systeem is het niet alleen belangrijk dat de vrijwillige burgerhulpverleners zich hebben geregistreerd, maar dat ook de AED is aangemeld bij Hartslag Nu.
In onze gemeente zijn helaas nog niet alle AED’s geregistreerd bij Hartslag Nu en daardoor kunnen ze niet optimaal worden benut. Wij roepen dan ook de bezitters van een AED op om deze te registreren bij Hartslag Nu.

Hebt u een AED? Meld deze aan bij Hartslag Nu!