Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplannen

Algemene informatie
Wat is een bestemmingsplan? Hoe verloopt een bestemmingsplanprocedure en wanneer kunt u bezwaar maken tegen een bestemmingsplan? Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover informatie.

Een bestemmingsplan inzien
Via de website van RuimtelijkePlannen.nl kunt u op eenvoudige wijze achterhalen welke regels er van toepassing zijn op een (bouw)perceel of in een bepaald gebied.

Hoe werkt het?
•    Ga naar de website van RuimtelijkePlannen.nl en druk op de knop “Plannen zoeken”.
•    Links boven in beeld voert u het adres in van het perceel dat u zoekt.
•    De bestemmingsplannen die op het gekozen adres gelden komen links in de kolom te staan. Het meest recente bestemmingsplan staat bovenaan.
•    Klik in de linker kolom op het bestemmingsplan wat u wilt bekijken.
•    Aan de rechterzijde van uw scherm verschijnt een nieuw venster met informatie over de bestemming op het gekozen perceel.
•    Als u op de bestemming klikt opent een nieuw venster met een volledig overzicht van de regels.

Een bestemmingsplan in procedure
Bestemmingsplannen en wijzigingsplannen die in procedure zijn maken wij wekelijks bekend in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Wilt u een plan inzien dan kunt u dit doen via de website van RuimtelijkePlannen.nl of in de gemeentewinkel, waar een papieren versie voor u klaar ligt.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst via het digitale formulier of op tel. 14 0114.