Bestemmingsplanprocedure

Scroll naar

Indien u (bouw)plannen heeft die niet passen binnen het huidige bestemmingsplan, is het verstandig om met een vooroverleg de haalbaarheid te onderzoeken. Als u dit inmiddels heeft gedaan en er is aangegeven dat u kunt starten met een bestemmingsplanprocedure, kunt u deze hier opstarten.

Kosten

De kosten voor een bestemmingsplanprocedure bedragen voor 2023:

 • Voor een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan volgens artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening: € 2.900,85 excl. Publicatiekosten en advieskosten*
 • Voor een partiële herziening van het bestemmingsplan volgens artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening: € 3.864,25 excl. publicatiekosten en advieskosten*

 

* indien de grondexploitatiewet van toepassing is worden in een anterieure overeenkomst afspraken gemaakt over de te betalen verhaalbare kosten.

Aanvraag

Wilt u een bestemmingsplan inzien? Dit kan via de website ruimtelijke plannen. Hier vindt u welke regels er van toepassing zijn op een (bouw)perceel of in een bepaald gebied.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Hulst via telefoonnummer 14 0114 of via e-mail.

Aanpak

Procedure

U vraagt de bestemmingsplanprocedure digitaal aan via het Aanvraagformulier bestemmingsplanprocedure.

U levert een bestemmingsplan aan bij de aanvraag. Dat toont aan dat uw plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. In het plan staan onder meer:

 • aanleiding
 • visie
 • beleid
 • ladder voor duurzame verstedelijking
 • bodem
 • flora en fauna (incl. stikstofberekening)
 • archeologie
 • water
 • luchtkwaliteit
 • geluid
 • externe veiligheid
 • verkeer en parkeren
 • landschappelijke inpassing

 

Een bestemmingsplan in behandeling.

Bestemmingsplannen en wijzigingsplannen die in behandeling zijn, maken wij bekend in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad, het Gemeenteblad en via de website Ruimtelijke Plannen.
Stukken die ter inzage liggen zijn in te zien in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 in Hulst. Maak daarvoor een afspraak via telefoonnummer 14 0114.

Bezwaar & beroep

Wat is een bestemmingsplan? Hoe verloopt een bestemmingsplanprocedure en wanneer kunt u bezwaar maken tegen een bestemmingsplan? Op de website van de rijksoverheid vindt u hierover informatie.