Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Herinrichting Scharnier

De kruising Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg – ook wel het “Scharnier” genoemd - gaat dit jaar op de schop. Het krijgt een volledige andere indeling en ander gezicht. Het gaat om de kruising én het gebied tot aan brasserie Oud Hulst.

Wat vooraf ging
De huidige kruising werd aangelegd in 2004. Daarbij ging men destijds niet over één nacht ijs. Al jaren voordien werd gesproken over het kruispunt en hoe dit aan te passen. Nu 17 jaar later zorgt de verkeersdrukte dat automobilisten er vaak stil staan. Ook voor fietsers is het er niet steeds even veilig. Daarom wordt de kruising heringericht. Ook aan deze klus ging een ruime periode van overleg vooraf. Alle mogelijke scenario’s passeerden de revue, van verkeerslichten tot een rotonde. Besloten is dat de route vanaf de Van der Maelstedeweg naar de Absdaalsweg de doorgaande route wordt. Verder is er mogelijkheid geweest tot inspraak. Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd om te laten weten wat zij van het plan vinden.

Meer ruimte maken
Er wordt momenteel al voorbereidend werk uitgevoerd. De hoek van de Buitenvest wordt aangepast. Een gedeelte van het water wordt gedempt, zodat wat meer ruimte ontstaat voor de herinrichting. In deze verbreding komen de kabels en leidingen te liggen. Het werk aan de kabels en leidingen moet gebeuren voor de herinrichting kan starten. Daarom wordt deze klus eerst opgepakt. Dit zorgt er voor dat de nieuwe berm nog kan nazakken, voordat die in gebruik wordt genomen. Dit werk neemt circa drie weken in beslag. Na die klus gaan DNWG en KPN ter plaatse werken uitvoeren aan de kabels en leidingen. Dat gebeurt in de periode voor de zomer. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van dit jaar de werkzaamheden voor de herinrichting worden gestart.

Damwand nodig
In de hoek aan de Buitenvest moet een behoorlijk hoogteverschil tussen waterbodem en oever worden overbrugd. Daarom is - om de grond op zijn plaats te houden - een damwand nodig. Eerst was gekozen voor een houten damwand. Tijdens de werken bleek de bodem zwakker dan verwacht. Er is ter plaatse sprake van veel veengrond. Daarom is extra onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat het nodig is te werken met een stalen damwand in plaats van hout. De houten damwand is ondertussen verwijderd. De nieuwe stalen wand wordt nu geleverd. Op maandag 10 mei 2021 is de aannemer gestart met het plaatsen van de stalen damwand.

Financiën
De gemeenteraad stelde in december 2020 budget beschikbaar voor de aanpak van diverse wegen. De reconstructie van het Scharnier maakte daar onderdeel van uit. Wat het werk exact gaat kosten, moet nog blijken na de aanbesteding.

Kijk hier naar het nieuwe ontwerp van de Scharnier