Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Melden van verdachte situaties

Wanneer u iets verdachts ziet wat zich in uw buurt afspeelt, kunt u dit op verschillende manieren melden.

Houdgreep
Er is in Zeeuws-Vlaanderen binnen het samenwerkingsverband Houdgreep, een Meldpunt drugsoverlast. Hier kunt u terecht met klachten rond drugsoverlast.
Deze meldingen kunt u anoniem doen op het gratis tel. 0800-0225085.

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Het kan ook voorkomen dat u iets over een (ernstig) misdrijf wilt melden zonder dat uw naam bekend wordt. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal.
U meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving.
Melden kan via het gratis tel. 0800-7000 of via https://melden.meldmisdaadanoniem.nl M. stuurt de anonieme meldingen door naar de politie of andere opsporingsdiensten.

Politie
De politie heeft twee telefoonnummers waar u terecht kunt. Het tel. 0800-8844 is het landelijke servicenummer. Naar dit telefoonnummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen, bv. geluidsoverlast. Is er wel spoed geboden? Belt u dan 112.