Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Risicokaart

Het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeente Hulst vinden het belangrijk dat u als inwoner weet welke risico’s er in uw leefomgeving zijn. De rampen en zware ongevallen uit het verleden zijn hiervoor aanleiding geweest. Door de landelijke overheid is daarom een Risicokaart  samengesteld.
Op de kaart staan meerdere soorten risico-objecten. De Risicokaart informeert u over deze risico-objecten en risico’s die ze kunnen veroorzaken.
Bij de samenstelling van de kaart wordt gebruik gemaakt van gegevens die onder andere door de gemeente Hulst zijn aangeleverd en actueel worden gehouden. Op die manier geeft de Risicokaart Hulst  u een actueel beeld van belangrijke risico-objecten en risico’s in uw omgeving. Daarnaast is de Risicokaart bedoeld om u te laten nadenken over hoe u kunt bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in uw woon-, werk- of leefomgeving.
 

Beheer van gegevens op de Risicokaart maakt onderdeel van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Zeeland. Deze is mede met subsidie van de Provincie Zeeland tot stand gekomen.