Stimulering Sport en Cultuur

Scroll naar

Voorwaarden

De uitgangspunten:

Om sportieve en culturele verenigingen en stichtingen te stimuleren na corona toekomstgericht aan de slag te gaan, zijn de volgende 4 thema’s geformuleerd:

-communicatie

-ontwikkeling

-vernieuwing en verbreding

-samenwerking

In het aanvraagformulier is een toelichting op de thema’s te vinden.

 

Verdere vereisten:

-de aanvraag valt binnen het taakveld kunst en cultuur of sport;

-de geplande activiteiten zijn een aanvulling of toevoeging op het huidige aanbod van culturele en/of sportieve activiteiten en zijn niet winstgevend;

-de activiteit draagt bij aan ons motto ‘In Hulst doet iedereen mee’ ;

-de geplande activiteit vraagt een bijdrage van onze gemeente met een maximum van € 5.000,- en moet inzichtelijk gemaakt worden met een begroting;

-specifieke benodigdheden/materialen die voor de geplande activiteiten nodig zijn mogen worden opgenomen worden in het aangevraagde subsidiebedrag tot een maximum van 50%, mits kan worden aangetoond dat deze benodigdheden direct zijn gerelateerd aan de activiteit;

-de geplande activiteit vindt plaats tussen 1 maart 2023 en 1 juli 2024;

-een rechtspersoon, vereniging of stichting kan eenmalig binnen deze regeling en de bijbehorende looptijd aanvragen.

Aanvraag

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 14-0114 of mail naar  secretariaat_sale@gemeentehulst.nl

Termijn

Behandeling van de aanvraag duurt 6 tot 8 weken.

Aanpak

Wilt u een aanvraag doen? Vul dan het aanvraagformulier in en mail het, samen met de begroting naar secretariaat_sale@gemeentehulst.nl