Reclamebelasting

Scroll naar

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard.

Belangrijk om te weten is dat:

  • de gemeente geen onderscheid maakt tussen particuliere en openbare grond
  • u meestal ook een omgevingsvergunning nodig heeft om reclame te plaatsen
  • u voor reclame boven grond van de gemeente ook precariobelasting moet betalen

Kosten

De kosten van de reclame- en precariobelasting staan meestal in één aanslag.

Aanvraag

De gemeente stuurt een aanslag voor reclamebelasting. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken doen.