Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Fiscale gevolgen TOZO

Wanneer u in 2020 een uitkering in het kader van de TOZO ontving, heeft dat ook gevolgen voor de belastingaangifte over het jaar 2020. De TOZO -uitkering telt mee als inkomen en moet opgegeven worden bij die belastingaangifte. U ontvangt van ons een jaaropgave van de uitkering.

Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020? Of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte? Mogelijk moet u dan meer belasting betalen of krijg u minder terug dan u had verwacht. Hier leest u waarom.

Wat is er aan de hand?
Het is mogelijk dat u te veel TOZO -uitkering hebt ontvangen. Dit kan voorkomen als u of uw partner in de periode dat u de TOZO -uitkering ontving in 2020, óók in loondienst werkte. Omdat toen waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten u of u samen had uit loondienst, is het mogelijk dat over uw totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.
Dit laatste is zeker het geval als u een uitkering TOZO 1 ontving en uw partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten hoefde bij de TOZO 1-uitkering geen rekening te worden gehouden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

Hoe kan dit?
Over de TOZO -uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. En dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet achteraf nog betaald worden.

Wat moet u doen?
U geeft de inkomsten van uzelf en uw partner op bij uw belastingaangifte over 2020. Ook uw TOZO -uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht hadden in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen). Houd er dus rekening mee dat u mogelijk (meer) belasting moet nabetalen.


Veelgestelde vragen met betrekking tot jaaropgave


Ik heb een jaaropgave 2020 voor Tozo ontvangen. Wat staat er in?

In deze opgave staat:
•    het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
•    het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
•    ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier danwel digitaal. Bewaar ‘m goed.

Het bedrag op de jaaropgave is hoger dan wat ik ontving. Hoe kan dat?

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op uw jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving. Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft de gemeente al afgedragen aan de Belastingdienst. De gemeente is wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat TOZO een uitkering is voor levensonderhoud en daarom niet belastingvrij is.

Ik heb een deel van mijn uitkering terugbetaald, maar dit zie ik niet terug op de jaaropgave. Hoe kan dat?

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt. Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave TOZO ontvangen?

Als u gehuwd bent of samenwoont, dan hebben u en uw partner recht op de helft van de toegekende uitkering. Ook als het bedrag op één rekening is overgemaakt.

Dat is de reden dat er van uw partner een verklaring meegestuurd moest worden bij de aanvraag. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

Waarom ontvang ik een jaaropgave TOZO?

De TOZO -uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven. Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

Waar moet ik de inkomensondersteuning aangeven in de aangifte inkomstenbelasting 2020?

Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje 'Pensioen en andere uitkeringen' Uit de lijst die dan volgt kiest u 'Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daar staat de hoogte en de ingehouden loonheffing. Controleer ze goed. Gebruik hiervoor uw jaaropgave. De TOZO-uitkering is geen omzet uit onderneming. U moet de uitkering daarom apart opgeven.
Heeft de inkomensondersteuning invloed op mijn belastingaanslag?
Dat kan. Houd er rekening mee dat u misschien belasting moet (na)betalen. Wij adviseren u een bedrag opzij te zetten voor een eventuele (na)betaling. Had u in 2020 naast uw TOZO -uitkering ook inkomsten uit loondienst? Of had u een partner die in loondienst werkte? Dan kan uw belastingaanslag hoger zijn. Of u krijgt minder terug dan u verwacht. Dit komt doordat u over uw totale inkomen in 2020 te weinig loonbelasting heeft betaald. Dit geldt zeker als u een TOZO 1-uitkering ontving en uw partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten werd toen geen rekening gehouden.