Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Inkomsten doorgeven TOZO

 - Wanneer u uw inkomsten reeds heeft doorgegeven is dit bericht niet op u van toepassing. -

U hebt een TOZO aanvraag gedaan om te voorzien in het levensonderhoud. Bij de aanvraag heeft u een inschatting gemaakt van uw inkomsten. Met de toekenning van de uitkering hebben we rekening gehouden met het door u opgegeven bedrag. Uiteraard kunt u pas na afloop van de maand opgeven wat u netto heeft verdiend.
Nu het eind van de 1e periode in beeld komt willen we u vragen om uw daadwerkelijke inkomsten door te geven. U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen, een simpel overzicht per maand volstaat.
U kunt dit doorgeven middels het digitale loket.

Hou uw digi-D gereed. Bereken uw netto inkomsten per maand waarvoor u TOZO heeft aangevraagd. Zie onderstaande voor uitleg wat netto inkomsten zijn.
Een digitaal contactformulier lijkt omslachtig om 3 getallen door te geven, maar doordat u deze paar minuten extra doet, scheelt het voor de gemeente ruim 400 x een aantal minuten om dit te verwerken. We rekenen op uw begrip. Zodra we uw gegevens binnen hebben kunnen we dit verrekenen met het recht op TOZO. Op die manier hoeven we nadien geen verrekening te doen, mits u niet naar boven komt voor een nadere controle.
Als u nog geen inkomsten kunt doorgeven, krijgt u de vraag of we uw betaling mogen uitstellen. Dit kan uiteraard alleen als u dit financieel kunt dragen. Het blokkeren van de uitkering voorkomt terugvorderingen en dus onnodige administratieve ballast voor u en voor ons.

Wat zijn netto inkomsten?
Het netto inkomen van de zelfstandig ondernemer wordt als volgt berekend:
•    Inkomsten uit onderneming door verlenen van diensten en/of verkoop van producten
•    -/- directe of indirecte kosten*
•    -/- forfaitair belastingpercentage van 18%

 *Zowel maandelijkse / structurele kosten zoals materiaalkosten, reiskosten, huur, gas, water, elektra, personeelskosten, doorlopende abonnementen. Maar ook terugkerende incidentele kosten zoals onderhoud, verzekeringen, administratiekosten mogen naar rato en volgens ‘goed koopmanschap’ meegeteld worden.

Daarnaast zijn inkomsten:
•    Werk uit loondienst per maand
•    (onder)verhuur van huis of kamer per maand
•    Uitkering per maand
•    Partner- of kinderalimentatie per maand

Géén inkomsten zijn:
- Voorlopige teruggave inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen
- Inkomen partner waarmee u een huishouden deelt.
- Toeslagen van de Belastingdienst (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag)
- Kinderbijslag

Let op:
Inkomsten toerekenen aan de maand waarin u hebt gewerkt. Dus als u gewerkt of verkocht heeft in maart, maar de factuur is betaald in april zijn dit inkomsten van maart.