Rekenhulp

Hulpmiddel berekenen inkomsten TOZO - 1


Totaal aan inkomsten uit onderneming uit gewerkte uren en/of verkochte producten (excl. BTW)
0.00
Let op: inkomsten uit onderneming toerekenen aan de maand waarin u de dienst hebt geleverd of het product hebt verkocht


directe en indirecte zakelijke kosten
0.00 -
(zoals materiaalkosten, reiskosten, huur, gas, water, elektra, personeelskosten, doorlopende abonnementen, maar ook terugkerende incidentele kosten zoals onderhoud, verzekeringen en administratiekosten mogen naar rato en 'goed koopmansgebruik' berekend worden)


forfaitair belasting percentage van 18%
0.00 -
Inkomsten anders dan uit onderneming


Inkomsten uit loondienst 0.00 0.00
Inkomsten uit (onder) verhuur 0.00 0.00
Inkomsten uit uitkering (maandelijks) 0.00 0.00
Inkomsten uit (partner)alimentatie 0.00 0.00
Totaal aan inkomsten per maand
0.00
Onderstaande telt niet mee als inkomen:


Toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst; huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag


Kinderbijslag


Vrijwilligersvergoeding tot een max. van €170 /maand


Onkostenvergoeding die je ontvangt van de werkgever


Voorlopige teruggave inkomstenelasting/premie volksverzekeringen


Een eenmalige gift


Inkomen van je partner (dit in tegenstelling tot TOZO 2)