Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

TOZO 5

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO 4)? U kunt een verlenging van de TOZO-uitkering aanvragen (TOZO 5). Deze is opgedeeld in een aanvraag ‘verlenging TOZO 5 levensonderhoud’ en – voor de ondernemer die het nodig heeft - een ‘aanvraag TOZO 5 Lening bedrijfskrediet’. Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging van TOZO?
Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 juli 2021 nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende TOZO-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?
U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden; juli, augustus en september 2021. De verlenging kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2021.


Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?
TOZO 5 gaat in per 1 juli 2021. In augustus kunt u nog voor de maand juli aanvragen en in september voor de maand aug. Vanaf 1 oktober kunt u geen TOZO meer aanvragen.


Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?
Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden ook voor TOZO 5. Onderaan deze tekst hebben we de voorwaarden voor u nog eens op een rijtje gezet.


Hoe kunt u de verlenging aanvragen?
U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn dan een aantal maanden geleden. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de TOZO-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier.

 

Aanvraagformulier verlening TOZO levensonderhoud
Aanvraagformulier TOZO bedrijfskrediet


Voorwaarden TOZO:
- u bent 18 jaar of ouder
- voor de uitkering levensonderhoud geldt dat u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt
- voor de lening bedrijfskapitaal geldt dit laatste leeftijdscriterium niet
- u bent Nederlander of daarmee gelijk gesteld
- u woont in de gemeente Hulst
- u voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen dat u in 2019 minimaal 1225 uur in of aan de onderneming werkte. (dit is incl. administratie, acquisitie en scholing)
- u hebt de volledige zeggenschap over het bedrijf. Voor een DGA van een B.V. geldt dat hij minimaal 50% van de aandelen moet bezitten.
- u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf

TONK
Naast de TOZO is voor u wellicht ook de TONK interessant. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit zijn vaste lasten die u heeft voor uw huur- of koophuis en voor gas, water, licht. Voor meer info klik hier. Een uitkering TOZO om te voorzien in uw levensonderhoud staat een aanvraag TONK niet in de weg.