Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Ondanks de versoepelingen ziet de wereld er nog niet voor iedereen rooskleurig uit. Het kabinet heeft de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verlengd tot 1 oktober 2021.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Om bij te dragen in uw woonkosten is de TONK in het leven geroepen.

Wat is de TONK?
TONK is geld van het Rijk waar u via de gemeente aanspraak op kunt maken. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan hieronder. De regeling is voor inwoners van gemeente Hulst die weinig tot geen inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.
 
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:
•    U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020. Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
•    U heeft minder dan € 30.000,- aan beschikbare geldmiddelen. Beschikbare geldmiddelen zijn bijvoorbeeld contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen of bitcoins.
•    U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
•    De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water en elektriciteit bedragen samen meer dan 35% van uw inkomen.

Als u aan de voorwaarden voldoet is de TONK een gift. Deze hoeft u niet terug te betalen.

Op het moment dat er iets in uw situatie veranderd wat mogelijk invloed kan hebben op uw recht op deze uitkering dient u dit meteen door te geven aan de gemeente. Wij maken dan opnieuw een inschatting of u vanaf dat moment aanspraak maakt op een aangepast bedrag.

TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.
Bent u ondernemer en heeft u een TOZO-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn. U dient de inkomsten van TOZO wel in het aanvraagformulier op te geven.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. Het gaat om een maandelijks bedrag van maximaal 800,- euro. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
•    de hoogte van uw (woon)kosten;
•    uw inkomen op dit moment;
•    welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?
Hier kunt u de TONK-uitkering aanvragen.

U kunt alvast voorbereiden door een aantal bewijzen op uw computer op te slaan:
•    kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
•    laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling);
•    bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte, inkomsten en uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt;
•    eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft.
•    Verklaring van partner t.b.v. TONK (zie document)