Overige belastingen

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moet u wel schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet. De beoordeling vindt pas later plaats. Als u de komende maanden te laat uw belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht, is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.
Let op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen, doordat er veel aanvragen binnenkomen.