Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3)

Nederland wordt nog steeds hard geraakt door de coronacrisis. Ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Op dit moment weten we dat de aangekondigde maatregelen in ieder geval tot 19 jan. 2021 gaan duren.

De gemeente kan zelfstandig ondernemers ondersteunen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. U kunt een aanvraag TOZO indienen indien:

o    u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;
o    u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent;
o    u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;
o    u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
o    uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering voor levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;  
o    uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
o    u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK);
o    u alle noodzakelijke vergunningen heeft voor de voor u geldende branche;
o    u vóór 17 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KVK;
o    u over 2019 aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag  2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee.
o    Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
o    De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn (een uitzondering geldt voor ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en die niet studeren, maar wel aanspraak op studiefinanciering hebben, als zij gaan studeren).

Als u bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband.

Duur van TOZO
U kunt Tozo-uitkering aanvragen tot uiterlijk 1 april 2021.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?
Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?
U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Nieuwe aanvraag
Als u nog geen gebruik heeft gemaakt van Tozo, of als er een gat van langer dan 3 maanden is tussen de laatste uitkering en de gewenste nieuwe startdatum wordt u gevraagd om een nieuwe aanvraag te doen.