Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Uitleg voorwaarden voor verlenging

i = beschikbare geldmiddelen zijn:
•    contant geld;
•    geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta).Voor spaar- of termijndeposito’s geldt het volgende: een depositorekening rekent u wél mee als u het geld direct kunt opnemen, óók als u dan een boete moet betalen. U rekent de depositorekening níet mee als tussentijds opnemen van het geld volgens de voorwaarden onmogelijk is;
•    cryptovaluta (zoals bitcoins);
•    de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot). Uitgezonderd zijn:
o    aandelen in uw eigen onderneming;
o    aandelen op uw naam;
o    aandelen die niet direct in geld kunnen worden omgezet (bijvoorbeeld een aandeel waar een pandrecht op rust dat niet snel opgeheven kan worden).

Let op!
•    Schulden rekent u niet mee. Als u rood staat op een bankrekening, rekent u dit mee als € 0,00.
•    Heeft u een eenmanszaak? De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en een tegemoetkoming uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoeft u tot 3 maanden na uitbetaling niet mee te rekenen. Dit volledige bedrag mag u gedurende deze 3 maanden van het totale bedrag aan beschikbare geldmiddelen aftrekken.
•    Sommige tegemoetkomingen, speciale uitkeringen en vergoedingen hoeft u niet mee te tellen bij uw beschikbare geldmiddelen. Zie daarvoor deze link: https://krijgiktozo.nl/documenten/Uitgezonderde_beschikbare_geldmiddelen_Tozo.pdf

Peildatum
Voor de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen gebruikt u een peildatum. Deze datum hangt af van de ingangsdatum van uw aanvraag. Welke peildatum moet u gebruiken?
•    Vraagt u de uitkering aan met terugwerkende kracht vanaf de 1e van de maand? Bereken dan de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen op de dag voorafgaand aan die 1e van de maand. Bijvoorbeeld: vraagt u op 10 oktober 2020 Tozo 3 aan met ingang van 1 oktober 2020? Dan berekent u de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen op 30 september 2020.
•    Vraagt u de uitkering aan vanaf een datum in de toekomst? Bereken dan de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen op de dag voorafgaand aan de dag waarop u aanvraagt. Bijvoorbeeld: vraagt u Tozo 3 op 15 oktober 2020 aan vanaf 1 november 2020? Dan berekent u de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen op 14 oktober 2020.
Heeft u effecten of een bankrekening in een vreemde valuta? Dan gebruikt u de slot(wissel)koers van uw effecten en valuta.