Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd, De regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De overheid wil met de maatregel voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus, in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kunt u als ondernemer meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.

Wat houdt de regeling concreet in?
•    De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
•    De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
•    Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
•    Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
•    De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is acht kwartalen.
•    De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
     o    lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
     o    ineens, aan het einde van de looptijd
•    De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.

Aanvragen van de regeling doet u niet zelf. U kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van Rijksoverheid. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen.