Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Voorgenomen maatregelen

Toeristenbelasting en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Zwaar weer
Er is een aantal dingen dat u zelf kunt doen als u in zwaar weer terechtkomt:
•    Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in uw bedrijf door te voeren. Misschien kunt u producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of uw diensten in een andere regio aanbieden.
•    Ook kun u wellicht geld uit uw bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kunt u factoring overwegen, een kredietvorm waarbij u relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of u afspraken kunt maken met uw schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
•    Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij uw eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat u overige financieringsvormen overweegt.


Let op!
U kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijgt u snel geld op uw  rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat u kunt doen als uw bedrijf in de schulden zit.