Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

De Nieuwe Bierkaai

DNBK

Voor het noordwestelijk deel van de binnenstad van Hulst is het plan De Nieuwe Bierkaai ontwikkeld. Het meest in het oogspringende onderdeel van De Nieuwe Bierkaai is de waterpartij.
De Nieuwe Bierkaai omvat het gebied nabij de Vismarkt, het 's-Gravenhofplein en Bierkaaistraat. Naast het realiseren van woonruimten en commerciële ruimten, is het water teruggebracht in de Hulster binnenstad. Het gebied was de afgelopen jaren verpauperd. Met het plan De Nieuwe Bierkaai wordt nieuw leven geblazen in deze hoek van de vestingstad.

deelgebieden - doelstellingen - uitgangspunten - contact

Deelgebieden                                                               

Het project De Nieuwe Bierkaai is opgedeeld in verschillende deelgebieden. In totaal zijn er 10 deelgebieden, te weten:

 1. Dobbele Poort = gelegen tussen Bierkaaistraat – Godsplein – Dubbele Poort
 2. De Nieuwe Haven = gelegen tussen Bierkaaistraat – Overdamstraat
 3. Keldermanspoort = gebied rondom historische stadspoort
 4. De Posthoorn = locatie van het voormalige postkantoor
 5. Nieuw ‘s-Gravenhof I = locatie ’s-Gravenhofgebouw
 6. Overdamstraat = gelegen tussen Overdamstraat en ’s-Gravenhofplein
 7. Nieuw ’s-Gravenhof II = zuidelijk deel ’s-Gravenhofplein
 8. Boel = locatie Albert Heijn – genoemd naar de voormalige boerderij die ter plaatse stond
 9. Particulier I  = gebied tussen Bierkaaistraat – Godsplein – Bontehondstraat
 10. Particulier II = gebied tussen Dubbele Poort en de stadswal

Vlekkenplan

Doelstellingen van het project

Centraal in De Nieuwe Bierkaai staat de wens om de aantrekkelijkheid van dit deel van de Hulster binnenstad te vergroten en daarmee de rol van dit deel van de vestingstad als onderdeel van het totale winkelgebied opnieuw te versterken. Hierdoor krijgt het voor Hulst economisch gezien belangrijke (koop)toerisme weer meer kracht en herstelt Hulst haar bovenregionale functie van winkelcentrum en toeristische trekpleister.

Een belangrijk element in De Nieuwe Bierkaai was het terugbrengen van het water in de stad. Dit is gebeurd door middel van de aanleg van een havenkanaal op de plek waar, in vroegere jaren – ook een haven heeft gelegen. De reconstructie van de oude haven op de vroegere locatie betekent een nieuwe uitstraling en een extra kwaliteit voor de openbare ruimte.
Door de aanleg van het havenkanaal, de upgrading van de openbare ruimte en de verlevendiging van de binnenstad ontstaan unique selling points (USP) waarmee Hulst zich kan onderscheiden van concurrerende steden en haar bovenregionale toeristisch-recreatieve functie in oude luister kan herstellen.
De kwalitatief hoogstaande en duurzame herontwikkeling van de binnenstad en de aanleg van een duurzaam innovatief watersysteem dragen bij aan een verbeterd woon-, werk- en verblijfsklimaat. Deze kwaliteitsimpuls en de katalyserende werking van water in de stad stimuleert nieuwe bedrijvigheid op het gebied van horeca- en detailhandel en een toename van het (koop)toerisme.

Het project sluit zowel aan bij de provinciale doelstelling op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing als bij de wens om te komen tot een versterking van de economische structuur via revitalisering van het kooptoerisme in Hulst.
Daarnaast wordt inhoud gegeven aan de opdracht Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door de toename van bedrijvigheid in de omgeving samen te laten gaan met een prima woon- en leefomgeving.

Uitgangspunten van het project

 • Evenredige versterking van de aantrekkelijkheid van het gebied om te wonen en te verblijven.
 • Behoud historisch karakter binnenstad.
 • Terugbrengen van het water in de stad door middel van een havenkanaal vanuit de ruïnes van de oude middeleeuwse Keldermanspoort lopend langs de winkelstraten de Bierkaaistraat, de Vismarkt en de Overdamstraat.
 • Een verbinding tussen de haven met de centrale as van Hulst richting Grote Markt.
 • Versterken winkelfunctie.
 • Realisatie van aantrekkelijke functies.
 • Aanbod & diversiteit aan woningen vergroot.

Informatie

Voor nadere informatie over het project De Nieuwe Bierkaai, kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst via het digitale formulier of op tel. 14 0114.

Sfeer 1Sfeer 2Sfeer3Sfeer4Sfeer5