Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Hulp aan ondernemers & zelfstandigen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). De overige regelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van andere organisatie.

Zorgaanbieders
Voor zorgaanbieders geldt een bijzondere regeling. Zorgverzekeraars Nederland hebben de  zorgverzekeraars aangeschreven dat ze gedupeerde zorgverleners moeten ondersteunen middels een liquiditeits- of continuïteitsbijdrage. Voor meer informatie: www.zn.nl/corona/coronavirus.
In de berichtgeving is o.a. het volgende opgenomen: “zorgaanbieder maken geen aanspraak op Rijksregelingen, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van de zorgverzekeraars.”
Vanuit de gemeente voegen we daaraan toe de voorwaarde zoals die voor iedere zelfstandig ondernemer geldt: de eventuele aanvulling naast de vergoeding van de zorgverzekeraar tot de voor u geldende norm van het sociale minimum.

TOZO
- Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling - TOZO 2
- Inkomsten doorgeven TOZO
- Persbericht stand van zaken TOZO per 20 mei 2020
- Verklaring partner


Overige regelingen

- Regelingencheck Kamer van Koophandel
- Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
- Infographic: Noodpakket voor banen en economie
- Verruiming BMKB
- Uitstel betalen belasting
- Klein krediet corona
- Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
- Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
- Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
- Voorgenomen maatregelen
- Noodloket ondernemers (TOGS regeling)

Hulp