Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

En verder?

Volgens de overheid staat de Nederlandse economie er goed genoeg voor om de negatieve gevolgen van het virus op te vangen. De situatie wordt constant geëvalueerd. Vanuit de EU wordt een investeringsfonds opgezet van 25 miljard euro. De bedoeling is dat het geld onder meer wordt ingezet om mkb-bedrijven bij te staan.
De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de website van de RIVM.
Op de site van de Rijksoverheid kunt u terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800-1351.