Inkomsten doorgeven

Wellicht hoort u bij de gelukkigen die vanaf maandag de deuren weer mogen openen. Al dan niet met aanpassingen. Succes.
Maar ook voor de ondernemers die nog geduld moeten hebben, geldt het volgende.

U ontvangt binnenkort van de gemeente nadere informatie hoe u uw inkomsten over de maanden waarvoor u TOZO ontvangt kunt doorgeven.
Bij deze alvast wat informatie.

 

Inkomsten doorgeven

U hebt een TOZO aanvraag gedaan om te voorzien in het levensonderhoud. Bij de aanvraag heeft u een inschatting gemaakt van uw inkomsten. Met de toekenning van de uitkering hebben we rekening gehouden met het door u opgegeven bedrag. Uiteraard kunt u pas na afloop van de maand opgeven wat u netto heeft verdiend. Om het zowel voor u als voor ons zo makkelijk mogelijk te maken willen we dat in één handeling doen voor de drie maanden. U kunt voor maart en april alvast berekenen wat uw netto inkomsten waren. Dan hoeft u t.z.t. enkel mei nog toe te voegen.
Onderstaande leest u meer over het begrip inkomsten volgens TOZO.


Wat zijn netto inkomsten?

Totaal aan inkomsten uit gewerkte uren en/of verkochte producten (ex BTW)

 

-/- directe en indirecte zakelijke kosten [1]

-/-

-/- inkomsten uit loondienst

-/-

-/- inkomsten uit verhuur van huis, kamer, pand

-/-

-/- maandelijkse uitkering sociale verzekeringen

-/-

-/- ontvangen partneralimentatie

-/-

Netto inkomsten

 

[1] Zowel maandelijkse / structurele kosten zoals materiaalkosten, reiskosten, huur, gas, water, elektra, personeelskosten, doorlopende abonnementen. Maar ook terugkerende incidentele kosten zoals onderhoud, verzekeringen, administratiekosten mogen naar rato en volgens ‘goed koopmanschap’ meegeteld worden.

Géén inkomsten zijn:

- Voorlopige teruggave inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen
- Inkomen partner waarmee u een huishouden deelt.
- Toeslagen van de Belastingdienst (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag)
- Kinderbijslag

Let op:
Inkomsten toerekenen aan de maand waarin u hebt gewerkt. Dus als u gewerkt of verkocht heeft in maart, maar de factuur is betaald in april zijn dit inkomsten van maart.