Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Noodloket ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020. De meest gestelde vragen en antwoorden over het noodloket zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.